Šta će nam zdravstveno osiguranje pokrivati od sledeće godine

Šta će nam zdravstveno osiguranje pokrivati od sledeće godine

Već od sledeće godine, građani će znati koje usluge i u kom obimu će moći da dobiju u zdravstvenim ustanovama, za novac koji svakog meseca uplaćuju za zdravstveno osiguranje.

Prema nacrtu Zakona o zdravstvenom osiguranju, u Srbiji će prvi put biti definisan paket zdravstvenih usluga koje će građani dobijati iz obaveznog zdravstvenog osiguranja.

 – Pokušali smo da definišemo novi paket tih usluga, koji će podrazumevati mere prevencije i ranog otkrivanja bolesti, preglede i lečenja u slučaju planiranja porodice, trudnoće, porođaja, kao i 12 meseci nakon porođaja. U paket usluga uvršćeni su pregledi lečenje u slučaju bolesti i povrede, pa pregledi i lečenja bolesti usta i zuba. U paket će biti uključeni i lekove, medicinska rehabilitaciju, kao i medicinska sredstva – objašnjava  Slađana Đukić, pomoćnica ministra zdravlja.

Međutim, tačan opis koje će sve usluge građani dobiti, njihov cenovnik, kao i u kom obimu će je koristiti o trošku obaveznog zdravstvenog osiguranja, bliže će biti definisano podzakonskim aktom, koji će se doneti na osnovu ovog zakona.

– Zakon propisuje najšire šta podrazumeva pravo na zdravstvnu zaštitu. Očekivalo se da taj paket zdravstvenih usluga bude taksativno naveden u zakonu. Međutim, to je prosto nemoguće, jer se veliki broj usluga finansira sredstvima obaveznog zdravstvenog osiguranja. To bi bila pozamašna knjiga. Zato ćemo podzakonskim aktima to regulisati. To je ipak, dobro rešenje, jer će se na taj način novine uvoditi na godišnjem nivou. Tako ćemo moći neke stvari da ispravljamo, da dodajemo neke usluge ili da ih oduzimamo – ističe Đukić.

Mnogo prava, ali samo na papiru

Prema sadašnjem zakonu, u Srbiji se godišnje izdvaja svega 260 evra po stanovniku za sve potrebe u zdravstvu – od lekova na recept, preko poseta lekaru do najsloženijih operacija.

Iako na papiru, prema Zakonu o zdravstvenoj zaštiti i raznim pravilnicima, osiguranici imaju veliki obim prava i usluga koje treba da dobiju u zdravstvenim ustanovama, u stvarnosti nije tako.

Oboleli od malignih bolesti u bolnicama će dobiti većinu potrebnih, skupih i najsavremenijih citostatika, ali će na zračenje često čekati i duže od četiri meseca, što nije u skladu sa medicinskim protokolima. Pregledi na ultrazvuku zakazuju se i do tri meseca unapred, a pregledi na skeneru i magnetnoj rezonanci i do šest meseci, pa se mnogi građani odlučuju da to plate iz svog džepa i odlaze na pregled kod privatnika.

Dugo se čeka i na operacije katarakte, na ortopedske intervencije ugradnje proteze kuka ili kolena, na kardiohirurške operacije ili ugradnju stenta. Mnoge specifične laboratorijske analize plaćaju se sopstvenim sredstvima.

Osiguranici se žale da je nemoguće dobiti boravak u banji, da mnoga invalidska pomagala koja su ranije dobijali sada više ne mogu da dobiju uz recept. Vrlo je restriktivno upućivanje pacijenata na lečenje u inostranstvo.

Evo šta ulazi u obavezno zdravstveno osiguranje od 260 evra po stanovniku:

– Lekovi na recept sa Liste lekova koja se izdaje na teret RFZO

– Lekovi koji se daju pacijentima u ustanovama

– Osnovni i specijalistički pregledi

– Laboratorijske analize

– Snimanje na rendgenu, ultrazvuku, skeneru, magnetnoj rezonanci, gama nožu

– Operacije, ugradnja stentova, pejsmejkera

– Dijalize bubrežnih bolesnika

– Ugradni i potrošni sanitetski materijal, ishrana i energenti za lečenje u bolnicama

– Vakcine za decu i odrasle

– Stomatološke usluge za decu, studente i trudnice

– Dva pokušaja vantelesne oplodnje

– Ortopedska i invalidska pomagala prema pravilniku

– Troškovi bolovanja duži od 30 dana

– Upućivanje u banju na rehabilitaciju

– Upućivanje na lečenje u inostranstvo prema pravilniku i indikacijama

– Plate zaposlenih u zdravstvu

KOMENTARIŠI