Foto: Urban City / B.P.

Ministarstvo unutrašnjih poslova raspisalo je u ponedeljak, 10. maja konkurs za upis 300 polaznika na osnovnu obuku pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica.

Ministarstvo unutrašnjih poslova upisaće 300 polaznika na stručno osposoblјavanje za obavlјanje vatrogasno-spasilačkih poslova.

Što se tiče područja Braničevskog okruga, traži se pet polaznika za potrebe Vatrogasno-spasilačkog bataljona Požarevac – teritorija grada Požarevca, jedan polaznik za potrebe Vatrogasno-spasilačkog odeljenja Veliko Gradište – teritorija opštine Veliko Gradište, dva polaznika za potrebe Vatrogasno-spasilačkog odeljenja Žabari – teritorija opštine Žabari, tri polaznika za potrebe Vatrogasno-spasilačkog odeljenja Žagubica – teritorija opštine Žagubica, jedan polaznik za potrebe Vatrogasno-spasilačkog odeljenja Kučevo – teritorija opštine Kučevo, jedan polaznik za potrebe Vatrogasno-spasilačkog odeljenja Petrovac – teritorija opštine Petrovac na Mlavi.

Pravo učešća na konkursu imaju državlјani Republike Srbije, zatim oni koji najmanje godinu dana imaju prebivalište na teritoriji organizacione jedinice za koju je raspisan konkurs, do dana zaklјučenja konkursa, oni koji nemaju manje od 19, a više od 30 godina starosti do dana zaklјučenja konkursa, imaju završeno srednje obrazovanje i vaspitanje,  nemaju bezbednosne smetnje za zasnivanje radnog odnosa u Ministarstvu unutrašnjih poslova, poseduju važeću nacionalnu vozačku dozvolu za upravlјanje motornim vozilom „C“ kategorije i da ispunjavaju posebne uslove u pogledu kriterijuma zdravstvene, psiho-fizičke i bazično-motoričke sposobnosti.

Foto: Urban City / B.P.

Pravo učešća na konkursu ima i lice koje pohađa završnu godinu srednje škole, uz obavezu da najkasnije do 01.07.2021. godine dostavi overenu fotokopiju diplome o završenom srednjem obrazovanju i vaspitanju.

Pravo učešća na konkursu ima i lice koje poseduje važeću nacionalnu vozačku dozvolu za upravlјanje motornim vozilom „B“ kategorije, a nije položilo vozački ispit „C“ kategorije, uz obavezu da vozački ispit položi u roku od 18 meseci od dana završetka osnovne obuke pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica.

Izbor kandidata za polaznike kursa na osnovnu obuku pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica sprovodi komisija koju imenuje ministar unutrašnjih poslova.

Prijava na konkurs sa dokumentacijom podnosi se policijskoj stanici po mestu prebivališta kandidata, do 25. maja 2021. godine. Potrebnu dokumentaciju za prijavljivanje na konkurs pronađite OVDE.

KOMENTARIŠI