Ministarstvo prosvete Srbije saopštilo je danas da su spremni nastavni planovi i programi za tri nova predmeta u petom razredu osnovne škole tehnika i tehnologija, informatika i računarstvo, i fizičko i zdravstveno vaspitanje.

Čim ti dokumenti budu objavljeni u “Prosvetnom glasniku”, slede izmene Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi.

Ministarstvo je navelo da je obučeno 60 nastavnika informatike za nove sadržaje iz programiranja u petom i šestom razredu.

Sav nastavni materijal, video-lekcije i priprema za nastavnike tokom jula će biti dostupna i na sajtu petlja.org.

Ministarstvo kaže da je interesovanje škola i nastavnika za obuku “prevazišlo sva očekivanja”. Planiralo se 200 škola, ali je zahtev podnelo 579 škola, a potom još 30. Za obuku je zainteresovano 13.000 nastavnika.

Ministarstvo prosvete u saradnji s Ministarstvom kulture radi na projektu e-lektire da bi svi učenici imali pristup digitalizovanoj biblioteci.

U pilot-projekat E-prosveta od jeseni biće uključeno 200 škola uz korišćenje “elektronskog dnevnika”.

KOMENTARIŠI