U Požarevcu najavljena velika ulaganja u vodovodnu infrastrukturu

U Požarevcu najavljena velika ulaganja u vodovodnu infrastrukturu

Predsednik Gradskog odbora SNS Požarevac Bane Spasović je na redovnoj konferenciji za medije predstavio dosadašnje akcije Mesnih odbora požarevačkih naprednjaka. Zatim je najavio direktora JKP Vodovod i kanalizacija Aleksandra Dimitrijevića da predstavi dosadašnji rad i planove ovog preduzeća.

Najavljeni su kapitalni projekti iz oblasti vodosnabdevanja i odvođenja, sakupljanja i prečišćavanja otpadnih voda za koje će pomoći i država: Izvorište „Ključ“ u Požarevcu kapaciteta 300 l/s vode, izvorište „Lovac“ u Kostolcu postrojenja za prečišćavanje podzemne vode do kvaliteta za piće, izvorište Meminac–Revitalizacija postrojenja Reversne osmoze, rezervoar „Tulba“ I faza, 2000 m3 sa crpnom stanicom u Požarevcu, Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda grada Požarevca. Izgradnjom postrojenja za pripremu vode za piće na izvorištu „Ključ“ u Požarevcu, sem stabilizacije vodosnabdevanja grada, stiču se uslovi za vodosnabdevanje seoskih naselja na jugu, Lučice, Prugova i Poljane koji nemaju uređen sistem vodosnabdevanja. Objekti koji se grade za vodosnabdevanje ova tri seoska naselja koristiće za dalji razvoj i izgradnju vodovodne mreže za seoska naselja na istočnom obodu opštine i povezivanje sa II visinskom zonom Požarevca. Izrađenom tehničkom dokumentacijom je predviđen jedinstveni sistem daljinskog nadzora i upravljanja sistemom prikupljanja i odvođenja otpadnih voda Požarevca sa prigradskim naseljima, uključujući i objekte u nadležnosti radne jednice Kostolac.

JEDINSTVENI SKADA NADZORNO-UPRAVLjAČKOG SISTEMA U JKP “VODOVOD I KANALIZACIJA” POŽAREVAC

Budući sistem nadzora i upravljanja treba da obezbedi automatizaciju pojedinih delova sistema, merenje pojedinačnih parametara i daljinski nadzor i upravljanje, što će sigurno doprineti kvalitetu upravljanja vodama i smanjenjivanju troškova eksploatacije, kao i povećanju brzine odziva pri rešavanju havarijskih situacija. Osim toga, sistem treba da donese unapređenje u stalnim naporima zaštite životne sredine i to kroz sigurno i bezbedno odvođenje otpadnih voda i trenutnu detekciju eventualnih bezbednosnih rizika, kao i optimalno gazdovanje sirovom vodom. Novoprojektovani Jedinstveni SKADA nadzorno-upravljački sistem treba da obezbedi prikupljanje podataka, arhiviranje i pripremu izveštaja, koji će pomoći nadležnim institucijama da donose kvalitetne odluke o primeni adekvatnih mera i efekata sprovednih akcija u oblasti zaštite voda. Projektnom dokumentacijom je predviđena i druga faza realizacije projekta koja pre svega obuhvata uvođenje razuđenih lokalnih seoskih vodoizvorišta (Kličevac, Bradarac, Letnjikovac), kao i sekundarnih delova osnovnog sistema vodosnabdevanja i kanalisanja otpadnih voda na teritoriji čitavog Grada ( Druga visinska zona-rezervoari, treća visinska zona-rezervoari, izvorište Meminac, fekalne crpne stanice na teritoriji Opštine Kostolac).

Dimitrijević je još dodao da je ove godine zabeležena rekordna potrošnja vode preko 25 000 kubika dnevno, ali primenjenom tehnologijom građani nisu osetili nedostatak vode osim u nekoliko slučajeva gde je bilo kvarova na električnoj mreži. Kada je u pitanju kvalitet vode on je svih ovih meseci bio dobar količina nitrata je bila u dozvoljenim količinama između 35 do 37 miligrama po litru što je znatno ispod dozvoljene granice. Problemi sa visinskom zonom rešiće se već pomenutom izgradnjom na Tulbi zato što postojeći rezervoar je bio planiran za živinarsku farmu i 150 domaćinstava a sada ih je priključeno oko 2000. Rešeni su problemi sa zdravom pijaćom vodom u Starom Kostolcu i Drmnu a priključiće se na isti vodovod i Bradarac, Maljurevac, Bubušinac. Revitalizacijom vodoizvorišta Meminac omogući će se dodatna količina vode i ujedno će se braniti vodoizvorište Kluč od zagađenja. U 2018. i 2019.godini zamenjeno je 13,4 kilometara azbestnih cevi a trenutno se radi na menjanju 3,4 kilometra cevi. U narednoj godini je planirano da se menjaju azbestne cevi još u 5 ulica. Radovi su u toku kod Stiške ulice na crpnoj stanici koja je osnova za fabriku za preradu voda kao i dve crpne stanice u Kostolcu i naselju Kanal.

KOMENTARIŠI