Danas, 15. juna u kabinetu načelnika Gradske uprave Grada Požarevca Aleksandra Simonovića potpisan je ugovor o saradnji sa akreditovanim privatnim vrtićem „Liliput 012“.

Kapacitet ovog vrtića je za 85 mališana koji se nalazi u ulici Bratstva i jedinstva 20 u Požarevcu.

Foto: Liliput 012

Podsećamo da je Odlukom Skupštine Grada Požarevca od oktobra 2019. godine omogućeno roditeljima naknada dela troškova boravka dece u predškolskoj ustanovi čiji je osnivač drugo pravno ili fizičko lice na teritoriji Grada Požarevca. Iznos koji se refundira ne može preći 80% od iznosa ekonomske cene u PU “Ljubica Vrebalov” Požarevac. Izuzetak se odnosi na blizance, treće i svako naredno dete, decu sa smetnjama u razvoju, decu sa invaliditetom i decu bez roditeljskog staranja, čiji se boravak refundira na isti način i u istom iznosu kao za boravak ove kategorije dece u PU “Ljubica Vrebalov” Požarevac.

Foto: Liliput 012

Načelnik Gradske uprave Aleksandar Simonović podsetio je da je Grad Požarevac već potpisao ugovor o saradnji sa vrtićem “Zdravo dete”.

Nikola Golubović ispred vrtića “Liliput 012” rekao je da je kapacitet ovovog vrtića za 85 mališana i da u njemu mogu boraviti deca starosti od 12 meseci do polaska u školu. Golubović se zahvalio Gradskoj upravi na brzom odgovoru.

Foto: Liliput 012

Tatjana Lončar, direktorka PU “Ljubica Vrebalov” rekla je će otvaranjem vrtića “Liliput 012” praktično sva deca biti upisana u vrtić koja su prijavljena na ovogodišnjem konkursu.

1 KOMENTAR

KOMENTARIŠI