Gradonačelnik Grada Požarevca Saša Pavlović potpisao je ugovore o kupovini seoskih kuća za tri osobe koje su interno raseljena lica. Potpisinici ugovora su i lica koja su prodala svoje kuće.

Gradonačelnik Požarevca Saša Pavlović je istakao da se nada da su ove kuće simbol početka novog života iako ne mogu zameniti njihove kuće koje su ostavili iza sebe.

On je još rekao da  paket pomoći, koja je danas dodeljena podrazumeva kupovinu seoske kuće sa okućnicom, odnosno odgovarajuće nepokretnosti, i pomoć u građevinskom i drugom materijalu ili opremi za popravku ili adaptaciju dodeljene kuće. Vrednost pomoći iznosi 1.500.000,00 dinara, od čega se 1.300.000,00 dodeljuje za kupovinu kuće sa okućnicom, i još 200.000,00 dinara za građevinski materijal. Ukupna vrednost projekta je 4.500.000,00 dinara. Od Komesarijata za izbeglice Grad Požarevac dobio je 4.050.000,00 dinara i naše učešće iznosi 450.000,00 dinara, što ukupno iznosi 4.500.000,00 dinara.

Pavlović je najavio da će biti još pomoći:

“U narednom periodu, nakon završetka postupka javne nabavke, dodelićemo i građevinski materijal koji bi trebalo da dobije još 10 porodica. Pomoć u građevinskom materijalu, ukupne vrednosti 1.8000.000,00 dinara dobiće 10 porodica izbeglih i interno raseljenih lica, u skladu sa njihovim iskazanim potrebama.“

Grad je u 2022. godini aplicirao na četiri Javna poziva (nabavka građevinskog materijala za izbegla i interno raseljena lica i kupovina seoskih domaćinstava, takođe za izbegla i interno raseljena lica) , od kojih su Odlukom Komesara, Gradu odobrena sredstva za 2 Javna poziva, dok za preostala 2 još uvek čekamo rezultate odnosno Odluke Komesara.

Za sada je odobren Javni poziv jedinicama lokalne samouprave u Republici Srbiji, van AP Kosova i Metohije, za dodelu sredstava namenjenih stvaranju i poboljšanju uslova stanovanja porodica izbeglica na njihovoj teritoriji kroz kupovinu seoske kuće sa okućnicom, odnosno odgovarajuće nepokretnosti i dodelu pomoći u građevinskom i drugom materijalu i opremi (mali grant) za adaptaciju ili popravku predmetne seoske kuće sa okućnicom, odnosno odgovarajuće nepokretnosti, u iznosu od  4.590.000,00 dinara, uz učešće Grada od 510.000,00 dinara, što ukupno iznosi 5.100.000,00 dinara, i Javni poziv jedinicama lokalne samouprave u Republici Srbiji, van AP Kosova i Metohije, za dodelu sredstava namenjenih stvaranju i poboljšanju uslova stanovanja porodica izbeglica na njihovoj teritoriji, kroz nabavku građevinskog materijala i opreme, u iznosu od 1.890.000,00 dinara, uz učešće Grada od 210.000,00 dinara, što ukupno iznosi 2.100.000,00 dinara.

Gradonačelnik je još podsetio da je 2020. godine na osnovu Sporazuma o donaciji zaključenog između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije u okviru Regionalnog stambenog programa – useljeno 20 porodica u 20 stambenih jedinica, u ulici 27. aprila u Požarevcu.

Cilj Grada Požarevca je da i u narednom periodu,  u saradnji sa Komesarijatom za izbeglice i migracije Republike Srbije, radi na poboljšanju socijalno-ekonomskih uslova za integraciju izbeglih lica i poboljšanju uslova života ineterno raseljenih lica kroz programe za trajno rešavanje stambenog pitanja i ekonomsko osamostaljivanje i osnaživanje najugroženijih porodica izbeglica i interno raseljenih lica na teritoriji grada Požarevca. Gradonačelnik se još jednom zahvalio republičkoj vladi i Komesarijatu za izbeglice za realizaciju ovih projekata.

KOMENTARIŠI