Foto: B.P.

Osuđenici i zaposleni u Kazneno-popravnom zavodu Požarevac (Zabela) prikupili su više od 600 kilograma čepova u humanitarnoj akciji „Čep za hendikep“ za kupovinu medicinskog pomagala za osobu sa invaliditetom sa teritorije Braničevskog okruga.

Zaposleni i osuđenici u ovom zavodu od 2017. godine aktivno učestvuju u akciji

pomoći osobama sa invaliditetom i do sada je prikupljeno nekoliko tona čepova koji su predati fondaciji „Čep za hendikep“.

Fondacija je iz tog razloga dodelila priznanje ovoj kazneno-popravnoj ustanovi, a tokom posete predstavnika fondacije Zabeli dogovoreno je da se održi serija predavanja na temu mehanizama prevazilaženja životnih teškoća uz podršku Uprave za izvršenje krivičnih sankcija.

Ova akcija je samo jedan u nizu primera humanosti osuđenih lica koji su ranijihg odina svoj novac izdvajali u raznim akcijama.

Skoro 200 osuđenika iz Zabele se 2020. godine u jeku pandemije korona virusao dreklo dela novca koji su dobili od države u iznosu od 100 evra za ublažavanjep osledica epidemije i usmerili ga za lečenje bolesne dece.

Oko 4.700 osuđenih lica u najvećim zavodima u zemlji (Sremskoj Mitrovici, Nišu, Zabeli, Pančevu i Novom Sadu) pokazalo je ponovo te godine empatiju odlukom da ustupe svoje suve obroke najsiromašnijim građanima.

Ogromnu podršku su pružili osuđenici u KPZ u Nišu kada su 2018. godine

odlučili da zajedno sa zaposlenima, doniraju novac za kupovinu pokretnog inkubatora za bebe koji ima presudan značaj za život tek rođene dece u tom gradu.

KOMENTARIŠI