Uzbunjivač: Požarevački vodovod nikada nije uradio analizu na štetna jedinjenja

Uzbunjivač: Požarevački vodovod nikada nije uradio analizu na štetna jedinjenja

Trg oslobođenja u Požarevcu, Foto: B.P.

Uzbunjivač Darko Nenadić, prosledio je medijima saopštenje za javnost u vezi saopštenja JKP “Vodovoda i kanalizacije” sa naslovom “Neistinite informacije i navodi „uzbunjivača” uznemirile građane Požarevca”.

Saopštenje prenosimo u celosti:

-Spletkarenje umesto znanja, nepotizam, umesto zdrave konkurencije, polupismenost umesto obrazovanja, stranačko zapošljavanje, to je realno stanje JKP „Vodovod i kanalizacija“, navodi se na početku saopštenja uzbunjivača.

-Zamena teza, poluistine i laži ne mogu da promene činjenicu da su neznanje i bahatost osnovne odlike rada ovog javnog preduzeća.

Kao i mnogo puta do sada JKP ,,Vodovod i kanalizacija“ Požarevac u svom maniru
manipuliše građanima Požarevca i svesno ih dovodi u zabludu, baveći se neistinama i
zamenom teza. Naime, u saopštenju „Neistiniti navodi uzbunjivača uznemirili građane“ od
10.05.2021. JKP ,,Vodovod i kanalizacija“ svesno vrši zamenu teza, baveći se pitanjem kako sam postao uzbunjivač, a ne suštinom, a to je da sam u postupku pred Višim sudom u Požarevcu dokazao da sam pretrpeo zlostavljanje na radu od strane poslodavca, dokazao da sam na radnom mestu glavnog inženjera za mašinsko održavanje nakon izvršenog uzbunjivanja pretrpeo odmazdu, prvo vođenjem disciplinskih postupaka koji nikada nisu okončani, a potom davanjem otkaza koji je poništen kao nezakonit i raspoređivanjem na neadekvatno radno mesto, kao i uskraćivanjem osnovnih uslova i sredstava za rad. Takođe, ja sam uzbunjivač koji je dobio sudsku zaštitu ne samo u vezi mobinga, već i u postupku pred Višim sudom u Požarevcu koji je doneo privremenu meru kojom je odloženo dejstvo otkaza ugovora o radu za koji je sud naveo daje u vezi sa ranije izvršenim uzbunjivanjem. Osim toga sudsku zaštitu sam dobio kao uzbunjivač pred Osnovnim sudom u Požarevcu u postupku poništaja rešenja o otkazu ugovora o radu koji je pravosnažno okončan u moju korist. Dakle, moj status uzbunjivača su potvrdile tri različite sudske instance. Osnovni sud u Požarevcu, Viši sud u Požarevcu i Apelacioni sud u Kragujevcu. Svaki put me je uspešno i potpuno besplatno zastupala ,,Pištaljka“ (https://pistaljka.rs/). Takođe, koristim
priliku da upoznam javnost Požarevca, da je poslodavac nastavio sa odmazdom, daljim pretnjama i upozorenjima i opomenom pred otkaz ugovora o radu nakon koje sledi otkaz ugovora o radu bez upozorenja, bez obzira što sam dokazao da je otkaz nezakonit, a, potom, dokazao i zlostavljanje na radu od strane tog istog poslodavca, navodi se.

-Što se predmeta uzbunjivanja tiče, gnusna je laž da je zbog mog uzbunjivanja priključen
samo jedan korisnik (bivši počivši radnik Vodovoda koji se jedini priključio na vodovod u
Dragovcu). A takođe je neistina da je moje uzbunjivanje lažno i da je doprinelo da ostali
meštani naselja Dragovac ostanu u režimu korišćenja sopstvenih bunara. Naime, ja sam
uzbunjivanje obavio nakon izgradnje cevovoda Požarevac – Dragovac, nakon čega je krenula
odmazda JKP ,,Vodovod“ prema meni koja traje dan danas. Ko je sprečavao meštane naselja Dragovac da se priključe na vodovodnu mrežu koja uzgred budi rečeno još uvek nije izgrađena?

JKP ,,Vodovod“ svesno obmanjuje javnost jer ne objavljuje činjenicu da još uvek nije izgrađena vodovodna mreža u naseljima Dragovac i Živica, već samo potisni cevovod na koji se ne priključuju korisnici već na sekundarnu neizgrađenu mrežu.

Uvidom u deo Knjiga hitnih intervencija ustanovio sam da je pomenuti cevovod za prvih nekoliko godina svog postojanja preživeo više od 50 havarija. Prava količina havarija za 13 godina postojanja je preko sto i više havarija.

Ogromni novac je uložen u saniranje tog rugla
od cevovoda. Vodovod je sebi za života podigao spomenik. Cevovod Požarevac – Dragovac Φ 315 nikada nije dobio upotrebnu dozvolu, samim tim, ne vidim kako bi neko i mogao da se priključi.

Investitor ga nikad nije primio od izvođača, odnosno od JKP ,,Vodovod i kanalizacija“. I
pored toga, na cevovod je prevezana Stiška ulica, priključena stambena zgrada Dekor i jošn nekoliko objekata. Investitor nije isplatio izvođaču JKP ,,Vodovod i kanalizacija“ Požarevac veliki deo potraživanja jer nije bio zadovoljan izvedenim radovima.

Cevni materijal od koga je izveden cevovod Požarevac – Dragovac je izuzetno kvalitetan.
Lično sam ga nosio na analizu u IMS, Institut za ispitivanje materijala Srbije. Osnivač IMS-a je Branko Žeželj najveći srpski neimar svih vremena, navodi se.

-Cevni materijal je izdržao 2,5 puta veći pritisak više sati od nazivnog ili deklarisanog. Predstavnik proizvođača cevnog materijala (HINS Novi Sad) je na zahtev JKP ,,Vodovod i kanalizacija“ Požarevac dolazio na defektažu i tom prilikom je ustanovnjeno da je cevni materijal izuzetno kvalitetan i da je ugrađivan nekontrolisanom silom.

Od radnika koji je radio na saniranju oko 50% od 100 i više havarija ove bede od cevovoda sam dobio informaciju da su gumeni zaptivci prilikom izgradnje lepljeni sa unutrašnje strane cevi sintetičkim lepkom. Kasnije su i radnici koji su učestvovali u izgradnji cevovoda potvrdili da su korišćene velike količine sintetičkog lepka.

Izvođači radova na cevovodu Požarevac – Dragovac su naredili ili u najmanju ruku dozvolili upotrebu sintetičkog lepka za lepljenje gumenih zaptivki što je strogo zabranjeno. Neposredni izvođači radova su bili inženjeri A.I., D.K. član NO i V. S. Upotreba lepka i lepljenje gumica nije u skladu sa tehničkim propisima jer je lepak štetna supstanca a kao takva je strogo zabranjena i ne može upotrebljavati za proizvodnju hrane, gde spada i pijaća voda, dodaje se u saopštenju.

Od radnika koji su učestvovali u izgradnji cevovod Φ500 Morava – Ključ izvorište sam takođe dobio informaciju da je i ovaj drugi cevovod takođe lepljen sintetičkim lepkom. Dakle, drugi cevovod, ne samo cevovod Požarevac – Dragovac Φ315 već cevovod od izvorišta Morava do infiltracionih bazena na izvorištu Ključ Φ500 je takođe lepljen sintetičkim lepkom što je neshvatljivo svakom normalnom čoveku i čoveku od struke i od morala.

Radove na ovom cevovodu je takođe izvodio član NO D.K. JKP ,,Vodovod i kanalizacija“ Požarevac manipuliše, spinuje i obmanjuje javnost.

Kako?

Tako što nam potura stručno mišljenje Instituta za javno zdravlje „Batut“ čija se ispitivanja odnose na parametre koji su sastavni deo redovnih fizičko-hemijskih ispitivanja, a perfidno zanemaruje i skriva Izveštaj magistra hemije Aleksandra Ivkovića koji je na zahtev JKP ,,Vodovod i kanalizacija“ Požarevac, sačinjen za potrebe izvođenja dokaza na sudu i koga dostavljam u prilogu. Izveštaj je zaveden kod JKP ,,Vodovod i kanalizacija“ Požarevac pod rednim brojem 01-5285/1 od 28.08.2018. godine.

Naime, magistar hemije Aleksandar Ivković, u Izveštaju sačinjenom na zahtev JKP
,,Vodovod i kanalizacija“ Požarevac, u svom stručnom mišljenju, nalaže i UKAZUJE NA
POTREBU, da se voda pomenutog cevovoda ispita na sledeća jedinjenja:

1. Tetrahidrofuran, koji može da dovede do pojave karcinoma

2. Metil etil keton, koji može da dovede do oštećenja organa

3. Cikloheksanon, koji može da dovede do genetskih defekata i može štetno da utiče
na plodnost ili plod

4. Metil izobutil keton, koji dovodi do jake iritacije oka

5. N,N- dimetilformamid, koji može štetno da utiče na plodnost ili na plod.

JKP „Vodovod i kanalizacija“ Požarevac nije NIKADA, pa ni sada, uradilo analize na navedena štetna jedinjenja. A tih jedinjenja nema u analizi koju je uradio ,,Batut“. O analizama koje je uradila laboratorija JKP ,,ViK“ ne bih da se izjašnjavam, obzirom na to da ta laboratorija nije akreditovana, da su analize radila nestručna lica bez potrebnih
kvalifikacija, nema ni opremu potrebnu za ovu posebnu vrstu analiza, a i najvažnija činjenica
je da je u tome učestvovala J.D., supruga direktora JKP ,,ViK“ i time u potpunosti diskreditovala demant koji je JKP ,,Vodovod i kanalizacija“ dostavio javnosti.

U zaključku ovog Izveštaja magistra Aleksandra Ivkovića se nalaže da se jedino moguće
i zakonski i tehnički sprovodivo rešenje, a to je da se analize na navedene parametre izvrše u
nekoj od laboratorija akreditovanih za toksikološke analize, koje postoje u inostranstvu.

Parametri navedeni u Izveštaju magistra Aleksandra Ivkovića se ne rade u redovnim
analizama pijaće vode.

Dakle, od 28.08.2018. godine rukovodstvo JKP „Vodovod i kanalizacija“ ima informaciju
o tome na koje parametre treba uraditi analize, ima uputstvo o tome kome treba da se obrati,
ali ono to ne čini do današnjeg dana, već proziva uzbunjivača zbog, navodnog, uznemiravanja
građana, prećutkujući činjenicu da analize na navedene parametre nisu urađene, kao i činjenicu
da je uzbunjivač dobio nezakonit otkaz i da je zlostavljan na radnom mestu. Dakle, kao i u uvodu,
nužno je ponoviti da je spletkarenje umesto znanja, nepotizam, umesto zdrave konkurencije,
polupismenost, umesto obrazovanja, stranačko zapošljavanje, realno stanje JKP „Vodovod i
kanalizacija“. Zamena teza, poluistine i laži ne mogu da promene činjenicu da su neznanje i
bahatost osnovne odlike rada ovog javnog preduzeća.

Iz svega navedenog, zahtevam da mi se JKP ,,ViK“ javno izvini zato što me je nazvao lažnim uzbunjivačem, jer sve što sam rekao i napisao je istina i postoje dokazi. U suprotnom
ću zadovoljenje pravde potražiti na sudu, kao i više puta do sada. Moja namera nije bila da
izazivam paniku građana jer sam prijavu protiv JKP ,,ViK“ podneo Javnom tužilaštvu u
Požarevcu i Kraljevu, a samo uzbunjivanje je bilo unutrašnje, odnosno kod poslodavca, da bih
ukazao na propuste u radu koji mogu ili su izazvali posledice po zdravlje građana.

1 KOMENTAR

  1. Naravno,posto prave gubitke,sve ce to ispeglati jednim dobrim povecanjem cene vode,koja je inace medju skupljim u zemlji.Puna podrska gospodinu Nenadicu.Gradska upravo-posmenjuj ove samovoljne neznalice!

KOMENTARIŠI