Foto: APR

Agencija za privredne registre (APR) objavila je da je više od 140.000 registrovanih subjekata u Srbiji do sada elektronski evidentiralo svoje podatke u Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika, odnosno da je trenutno više od 85 odsto registrovanih subjekata, na koje se primenjuje Zakon o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika, ispunilo svoju zakonsku obavezu.

U najvećem procentu su ovu obavezu ispunile zadužbine (94 odsto), akcionarska društva (93 odsto), društva sa ograničenom odgovornošću (88,5 odsto) i ustanove (83,5 odsto), navedeno je na sajtu APR.

Podatke o stvarnim vlasnicima su u najmanjem procentu do sada evidentirala predstavništva stranih pravnih lica (30 odsto), predstavništva stranih zadužbina (50 odsto), predstavništva stranih udruženja (54 odsto) i otvorena akcionarska društva (58 odsto).

Iz APR su podsetili da podatke o stvarnim vlasnicima treba da evidentiraju tek osnovani i oni registrovani subjekti koji promene vlasničku strukturu, članove organa ili registruju neku drugu promenu na osnovu koje steknu svojstvo stvarnog vlasnika.

Centralna evidencija stvarnih vlasnika se vodi u elektronskom obliku, a obveznici joj pristupaju preko internet stranice APR.

Istovremeno sa evidentiranjem, APR na svojoj internet strani objavlјuje podatke u okviru Centralne evidencije stvarnih vlasnika, dok su registrovani subjekti dužni da čuvaju odgovarajuće, tačne i ažurne podatke i dokumenta na osnovu kojih su odredili stvarne vlasnike u periodu od deset godina od dana evidentiranja podataka u Centralnoj evidenciji, kako bi ih učinili dostupnim, odnosno kako bi ih mogli dostaviti nadležnim državnim organima i Narodnoj banci Srbije, na zahtev.

Iz APR podsećaju da su dužni da omoguće elektronsku razmenu podataka sa državnim organima i Narodnom bankom Srbije, radi sprovođenja nadzora i kontrole evidentiranja stvarnih vlasnika.

Podseća se da su krajem 2019. godine izvršene poslednje izmene i dopune Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma iz 2017. godine, u koji su implementirani međunarodni standardi utvrđeni Direktivom (EU) 2018/843 Evropskog parlamenta i Saveta od 30. maja 2018. godine (tzv. Peta Direktiva), radi unapređenja postojećeg sistema otkrivanja i sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma.

KOMENTARIŠI