Foto: Urban City / B.P.

Grad Požarvac raspisao je konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa/projekata u kulturi koji svojim kvalitetom doprinose razvoju i prezentaciji umetnosti i kulture u Gradu Požarevcu u 2023. godiniu ukupnom iznosu od 6,5 miliona dinara.

Pravo učešća na Konkursu imaju ustanove kulture, izuzev ustanova kulture čiji je osnivač republika, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, udruženja u kulturi, samostalni umetnici, samostalni stručnjaci i saradnici u kulturi, samostalni izvođači kulturnih programa, kao i drugi subjekti u kulturi (zadužbine i fondacije u kulturi, privredna društva i preduzetnici registrovani za obavljanje delatnosti u kulturi) čije je sedište na području Grada Požarevca.

Pojedinac može da bude podnosilac projekta samo ukoliko je u partnerskom odnosu sa registrovanim pravnim licem koje nije budžetski korisnik. Korisnik sredstava može biti isključivo pravno lice, preko koga se ostvaruje projekat ili koje na drugi način učestvuje u projektu. Odobrena sredstva ne mogu biti uplaćena na račun fizičkog lica.

Rok za dostavljanje prijava je 30 dana, počevši od utorka, 24. januara.

KOMENTARIŠI