Za zaštitu od poplava na teritoriji opštine Petrovac na Mlavi 120 miliona...

Za zaštitu od poplava na teritoriji opštine Petrovac na Mlavi 120 miliona dinara

U toku su infrastrukturni radovi na realizaciji projekta: „Izvođenje sanacionih i regulacionih radova na vodotocima II reda u cilju zaštite naselja Petrovac i Burovac od polava“ čija vrednost radova iznosi blizu 120 miliona dinara.

Krajem 2018. godine tim iz lokalne samouprave uz pomoć stručnjaka iz ove oblasti obišli su kompletan teren kanalskih mreža i vodotokova II reda na teritoriji opštine Petrovac na Mlavi i urađen je projekat sanacije i regulacije kritičnih delova. Ovim radovima planirana je izgradnja 6 protiv-erozivnih brana koje trebaju da spreče poplavni talas u slučaju obilnih padavina.

Prve tri biće izgrađene u potezu od 2-4 kilometra zapadno od Petrovca na Mlavi čime će biti zaštićene ulice 8. Oktobra i Karađorđeva od budućih poplava. Ostale će biti izgrađene u ataru naselja Burovac čime će se od poplava zaštiti pomenuto naselje. Pored izgradnje pomenutih brana, uradiće se i regulacija kanala kroz koje teku atmosferske vode.

Sredstva za realizaciju ovog projekta obezbedila je Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima Vlade Republike Srbije. Izvođač radova je „Vodoprivreda AD“ Požarevac.

KOMENTARIŠI