Važnu ulogu pri novom načinu upisa u srednje škole, kako je naveo Slobodan Mirković, kontakt osoba zadužena za sprovođenje upisa u opštini Žagubica, imaće lokalne samouprave koje će u predlogu planiranja sarađivati sa lokalnim preduzetnicima:

„To podrazumeva obavezu opštine da održi niz sastanaka sa lokalnim poslodavcima, da sa njima obavi sastanke i da oni iskažu svoje potrebe za kadrovima koji im nedostaju i koji bi eventualno mogli da se kod njih zaposle ili da odrade praktični deo u sklopu nastave. U toku je organizacija sastanaka, gde se poslodavci mogu izjasniti tako što će potpisati izjavu o nameri, koje za njih nisu obavezujuće, što je važno, jer se većina plaši da će imati obavezu prema opštini ili državi u vidu plaćanja i sličnog. Na osnovu izjava o nameri Opštinska uprava će u saradnji sa školom da napravi opštinski plan upisa“, istakao je Mirković.

Novina oko nove upisne politike takođe podrazumeva i „dualno obrazovanje“ – novi vid obrazovanja koje se uvodi samo u srednjim stručnim školama za određena zanimanja.

Završni ispit za učenike osnovnih škola prema planu i programu za školsku 2017 – 2018 godinu biće održan 14., 15. i 16. juna.

KOMENTARIŠI