Završen projekat „Unapređenje upošljivosti žena koje žive u ruralnim područjima grad Požarevca“

Završen projekat „Unapređenje upošljivosti žena koje žive u ruralnim područjima grad Požarevca“

Projekat je realizovao grad Požarevac u saradnji sa Agenicijom Ujedinjenih nacija za ravnopravnost polova i osnaživanje žena (UN Women) i Evropskom unijom kao donatorom.

Inače, projekat je deo programa „Ključni koraci ka rodnoj ravnopravnosti“ kroz koji Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost podržava lokalne mehanizme za rodnu ravnopravnost, kao i organizacije civilnog društva koje rade na poboljšanju ekonomskog položaja žena.

Na konferenciji za medije govorio je načelnik Gradske uprave Aleksandar Simonović koji je istakao:

“Realizacija Projekta počela je u junu mesecu 2019. godine i trajala je do kraja novembra 2019. godine. U realizaciji Projekta učestvovao je Savet za ravnopravnost polova Skupštine Grada Požarevca i Odeljenja za LER, zaštitu životne sredine i poljoprivredu. Vrednost Projekta je 500.000,00 dinara. Glavni cilj ovog projekta bio je obučavanje žena da započnu sopstveni biznis, kao i izrada biznis planova zainteresovanim ženama, sa kojim mogu konkurisati kod različitih fondova. Obuku za započinjanje poslovanja pohađalo je i uspešno završilo 40 žena. Tokom obuke polaznicama je predstavljen osnov pokretanja poslovanja, definisanje poslovne ideje, predstavljeni su načini organizovanja poslovanja, zatim šta su to prihodi i rashodi, kako razviti marketing plan i lične veštine. U okviru ovog projekta izrađeno je 20 biznis planova, koji će biti osnov za konkurisanje kod različitih izvora finansiranja, a koje polaznice budu odabrale. Projekat je prvenstveno bio usmeren na žene koje žive u ruralnim područjima Grada, jer je ova ciljna grupa prepoznata kao kategorija koja ima manje prilika za zapošljavanje, a dosta veština koje se mogu svakako unovčiti.”

Na kraju načelnik Simonović je uručio biznis planove ženama koje su prošle obuku.

KOMENTARIŠI