PODELI

Trgovci traže od kupaca lične podatke kada plaćaju na rate kako bi zaštitili sebe od novčanih kazni u slučaju da je ček neispravno popunjen.

Kada sam hteo da na rate platim porodično putovanje, zaposlena u jednoj turističkoj agenciji odbila je da primi uredno popunjene i ispravne čekove sve dok na poleđini ne napišem broj telefona i lične karte. Iako sam joj rekao da se na ovaj način pravi zakonski prekršaj, nije želela da napiše ugovor o putovanju, naveo je čitalac koji se obratio redakciji „Politike”.

Ova praksa se, međutim, osim u agencijama odomaćila i u svim trgovinama u kojima se potrošači uslovljavaju na isti način. Bez ličnih podataka nema ni kupovine ni usluge. Kako saznajemo, banke nemaju nikakav interes da zahtevaju od trgovaca da traže kupcima, odnosno klijentima banaka, da svoje lične podatke upisuju na poleđini čeka koji je zakonsko sredstvo plaćanja.

Ček se smatra ispravnim ukoliko ga je vlasnik ispravno popunio. Jedini zaključak koji se nameće jeste da trgovci na ovaj način osiguravaju sebe, jer prema Zakonu o čeku snose posledice ukoliko on nije pravilno popunjen. Naime, po članu 25. ovog zakona trgovcu ili pružaocu usluge sledi kazna „ako trasira ček bez datuma ili sa neistinitim datumom izdanja”, i to dva do 10 odsto od iznosa čeka. Isto će se dogoditi i ako primi ček, prenese ili isplati, iako zna za njegove nedostatke (nepravilno popunjen, oštećen). Trgovci, dakle, ostavljaju sebi prostor da ukoliko je došlo do greške prilikom popunjavanja čeka lakše stupe u kontakt sa kupcem i izbegnu nepotrebne troškove.

U udruženjima potrošača kažu da je zakon jasan ne samo u pogledu toga šta sve ček treba da sadrži već i šta njegov imalac treba da popuni.

– Propisi su jasni, nigde ne piše da na poleđini morate da napišete svoj broj telefona, lične karte ili adresu. Druga je stvar s menicom, na kojoj sve to piše i korisnik je dužan da te podatke ispuni – kažu sagovornici ovog lista. Trgovci, dodaju, koriste neznanje kupaca i insistiraju na ovome jer im je mnogo lakše da pozovu potrošača ako se nešto nepredviđeno desi s čekom. Oni savetuju kupce da istraju u svom pravu, jer prodavcu plaćajući čekom u stvari daju novac.

– Samo prva strana čeka treba da bude popunjena i takav ček se smatra verodostojnim. Trgovac mora da proveri podatke, a to što godinama rade zaista je bežanje od odgovornosti – kažu u udruženjima potrošača.

U velikim trgovinskim lancima kažu da je ispisivanje podataka na poleđini čeka uobičajena praksa i da se potrošači koji koriste ovo sredstvo plaćanja kupujući robu na odloženo ne žale.

U „Delezu” kažu da broj lične karte i kontakt telefon kupci ispisuju na čekovima prilikom kupovine samo ukoliko žele da koriste mogućnost odloženog plaćanja robe.

– Naša kompanija ima visoke standarde koji se tiču bezbednosti privatnih podataka lica i u potpunosti poštujemo važeće propise Republike Srbije u ovoj oblasti. Svi zaposleni su na adekvatan način edukovani o obavezi čuvanja poverljivosti privatnih podataka lica i u skladu s tim se odnose i prilikom obrade podataka o ličnosti u slučaju podataka koje kupci ispisuju na poleđini čeka – kažu u „Delezu”.

U „Idejinim” prodavnicama, „Roda marketima” i „Merkatorovim” hipermarketima kažu za naš list da proceduru plaćanja čekovima obavljaju u skladu s višedecenijskom trgovačkom praksom.

– Naši kupci na poleđini čekova, kojima plaćaju robu, upisuju brojeve telefona i ličnih karti, ali ne i jedinstvene matične brojeve građana – kažu ovom trgovinskom lancu.

KOMENTARIŠI