Dan rudara obeležen na Majdanu u Starom Kostolcu

Dan rudara obeležen na Majdanu u Starom Kostolcu

Dan rudara se obeležava u znak sećanja na 6. avgust 1903. godine, kada je u Senjskom rudniku, prvoj i najstarijoj jami u zemlji, koja je sada u sastavu Rembasa, počeo štrajk zbog loših finansijskih i radnih uslova rudara

Foto: Urban City

Oko 22.000 rudara u Srbiji danas obeležavaju svoj praznik Dan rudara, a njihovi glavni zahtevi su i ove godine veća bezbednost na radu i bolji materijalni položaj.

Foto: Urban City

Dan rudara se, inače, obeležava u znak sećanja na 6. avgust 1903. godine, kada je u Senjskom rudniku, prvoj i najstarijoj jami u zemlji, koja je sada u sastavu Rembasa, počeo štrajk zbog loših finansijskih i radnih uslova rudara. Štrajkači su se tada izborili za bolji položaj i skraćenje radnog vremena.

Foto: Urban City

Danas su vence na spomen obeležju na Majdanu u Starom Kostolcu položili predstavnici Ogranka TE–KO Kostolac, Gradske opštine Kostolac, Sindikata termoelektrana i kopova Kostolac.

Foto: Urban City

Sve je počelo podzemnom eksploatacijom uglja pre 148 godina, gde je započeta istorija rudarstva u Starom Kostolcu.

Foto: Urban City

Trenutni cilj je da se u trećoj fazi povećaju termoenergetski kapaciteti na 1000MW/h, a za to je potrebno dobro pripremljen PK Drmno koji za te potrebe treba da obezbedi 12 miliona tona uglja godišnje, rekao je između ostalog Mašan Trifunović, rukovodilac sektora za nazor investicija na PK Drmno.

Foto: Urban City

Trifunović se osvrnuo na remontne aktivnosti na PK Drmno koje imaju zadatak da prvenstveno izvrše premeštanje sve mehanizacije sa zapadnog na istočni deo kopa, a radovi teku planiranom dinamikom.

Foto: Urban City

Podizanje pouzdanosti sistema do završetka bloka B3 će omogućiti stabilnu proizvodnju koja je neopgodna teroenergetskih blokova, naglasio je Trifunović.

Foto: Urban City

Predsednik Sindikada kopova TE-KO Kostolac Danijel Radosavljević čestitao je svim rudarima ovaj dan, koji je rekao da ti ljudi na svojim plećima nose srpsku privredu.

Foto: Urban City

Radosavljević je naglasio da će Sindikat kopova EPS-a i TE-KO Kostolac nastojati da ublaži muku i položaj rudara i da se glas rudara jasno čuje.

KOMENTARIŠI