Međunarodni dan žena je službeni praznik u najmanje 20 zemalja sveta, uključujući Kubu, Laos, Rusiju i Vijetnam. U mnogima nije, među njima su one najrazvijenije i one “u kojima je sve počelo”. To ipak ne sprečava da se svake godine 8. mart masovno obeležava brojnim političkim skupovima, konferencijama i akcijama kako bi se žene okupile, borile i bodrile.

Međunarodni dan žena posvećen je proslavi ženskih dostignuća u socijalnoj, ekonomskoj, kulturnoj i političkoj sferi. Ovog dana se takođe skreće pažnja na rodnu (ne)ravnopravnost i ženska prava. Rodna ravnopravnost se pored ostalog meri upoređivanjem prihoda žena i muškaraca, njihovog obrazovanja i radnog vremena.

Ova sociološka metrika pomaže istraživačima da shvate kako društvo napreduje ili nazaduje u određenim oblastima. Takođe je važno sredstvo za kreatore politika koji teže ka ravnopravnosti polova.

Globalno, obeležavanje Međunarodnog dana žena vreme je za razmišljanje o njihovom položaju, zalaganjima i akcijama kako bi se barijere dalje rušile. Sa više od jednog veka istorije, Međunarodni dan žena je pokret usredsređen na jedinstvo i snagu.

Zašto 8. mart?

Bogata istorija Međunarodnog dana žena seže do 1909. godine kada je Socijalistička partija Amerike i 15.000 žena u Njujorku protestvovalo tražeći kraće radno vreme, bolje plate i pravo glasa. Prvobitno nazvan nacionalni Dan žena, proslava se proširila svetom, a Rusija je nesvesno postavila trend 8. marta.

Dok su se muškarci borili u Prvom svetskom ratu, žene su se borile sa nestašicom hrane i vladom koja nije slušati njihove zahteve. Zbog toga su 8. marta 1917. godine desetine hiljada Ruskinja izašle na ulice zahtevajući promene. Ti protesti otvorili su put ruskim ženama da dobiju biračko pravo.

Tema ovogodišnje kampanje

Ujedinjene nacije zvanično su priznale Međunarodni dan žena 1975. godine, a od 1996. svake godine se usvaja godišnji moto. Prvi je bio “Proslava prošlosti, planiranje budućnosti”. Ovogodišnji moto je Svako za jednakost.

“Možemo aktivno da ogolimo stereotipe, borimo se protiv pristrasnosti, proširimo percepciju, popravimo situacije i slavimo ženska dostignuća”, navodi se na sajtu Međunarodnog dana žena.

Tema ovogodišnje kampanje bazira se na konceptu “kolektivnog individualizma”, koji se odnosi na ideju da je svaki pojedinac deo celine i da postupci pojedninca, ponašanje i razmišljanje mogu imati uticaja i na širu zajednicu.

Možeš da se uključiš

Postoji mnogo načini da se uključiš u obeležavanje Međunarodnog dana žena, uključujući i učešće na nekom od događaja koji se organizuju širom sveta ali i u Srbiji. Skupovi, konferencije, debate, izložbe a organizovaće ih ženske mreže, nevladine i dobrotvorne organizacije, političke stranke, korporacije i druge zajednice.

Čak i ako ne možeš da prisustvuješ, možeš da prošetaš noseći nešto ljubičasto 8. marta, boju koja je međunarodni simbol za žene, i označava pravdu i dostojanstvo. Uz to ako želiš da pomogneš širenju poruke o važnosti jednakosti za žene, podeli preko društvenih mreža svoju koristeći haštag #IWD2020.

Ako od svega toga nema ništa uvek postoji onaj – najbolji način.

Priseti se onih žena u tvom životu koje su na tebe uticale, o tebi brinule, učile te, potsticale i inspirisale da budeš bolja, da budeš bolji.

KOMENTARIŠI