Evropska nedelja imunizacije od 23. do 29. aprila

Evropska nedelja imunizacije od 23. do 29. aprila

Dostizanje i održavanje kolektivnog imuniteta populacije protiv zaraznih bolesti vakcinacijom je suština zajedničkih napora u svim zemljama sveta

Foto: Urban City

Ovogodišnja Evropska nedelja imunizacije obeležava se pod sloganom „Vakcinacija je individualno pravo, a kolektivna odgovornost”, čiji je opšti cilj povećanje obuhvata imunizacijom jačanjem uverenja o potrebi zaštite svakog deteta/osobe od bolesti koje se mogu sprečiti vakcinacijom, sa posebnim akcentom na decu iz teško dostupnih vulnerabilnih i marginalizovanih grupa.

Inicijativu za obeležavanje Nedelje imunizacije pokrenula je Svetska zdravstvena organizcija u oktobru 2005. godine, sa idejom da se pažnja opšte javnosti i zdravstvenih radnika usmeri na značaj imunizacije kao najefektivnije i najefikasnije mere prevencije, u koju se od samog početka uključila Republika Srbija.

Nedelja imunizacije u Evropskom regionu je inicijativa koja je koordinirana od strane Regionalne kancelarije SZO za Evropu u saradnji sa zemljama članicama i partnerima u cilju povećanja obuhvata i izgradnji pozitivnih stavova u vezi sa neophodnošću imunizacije.

Imunizacija je rezultat kolektivne odgovornosti. Učinite sve da Vi i članovi vaše porodice budete pravovremeno i potpuno vakcinisani.

Imunizacija je jedna od najuspešnijih javnozdravstvenih inicijativa. Imunizacijom se preveniraju bolesti, komplikacije i smrtni ishodi od vakcinama preventabilnih bolesti uključujući rak grlića materice, difteriju, hepatitis B, morbile, zauške, veliki kašalj, zapaljenje pluća, dečiju paralizu, prolive izazvane rotavirusom, rubelu i tetanus.

Imunizacija predstavlja primenu vakcina u sprečavanju i suzbijanju zaraznih bolesti, koja omogućava da se na najbrži i najjeftiniji način kontrolišu, odstranjuju i na kraju iskorenjuju mnoge zarazne bolesti.

Cilj sistematske obavezne imunizacije je dostići i održati obuhvat preko 95% programom obavezne imunizacije na nivou celokupne populacije dece koju prema kalendaru treba vakcinisati (sva deca, svim vakcinama bez demografskih, teritorijalnih i socijalnih razlika), radi sprečavanja obolevanja, mogućih komplikacija koje zahtevaju bolničko lečenje, od kojih neke ostavljaju trajna oštećenja i smrtnih ishoda.

Dostizanje i održavanje kolektivnog imuniteta populacije protiv zaraznih bolesti vakcinacijom je suština zajedničkih napora u svim zemljama sveta.

Imunizacija mora biti prioritet zbog 7 ključnih razloga:

Imunizacija spašava živote
Imunizacija je osnovno pravo, ali nije dostupno svima
Epidemije predstavljaju ozbiljne pretnje
Zarazne bolesti mogu da izazovu smrtni ishod
Zarazne bolesti se mogu kontrolisati i odstraniti
Imunizacija je isplativa javnozdravstvena mera

Deci u zdravstvenim sistemima treba obezbediti bezbednu, efektivnu, dostupnu i efikasnu vakcinu.

Zavod za javno zdravlje Požarevac, u saradnji sa domovima zdravlja Braničevskog i Podunavskog okruga, kao i uvek do sada, podržava i koordinira sve zdravstveno vaspitne aktivnosti u cilju promoscije zdravlja i prevencije bolesti. U skladu sa navedenim napominjemo da svako dete ima pravo da ne oboli od bolesti čija je prevencija moguća vakcinacijom.

Dostizanje i održavanje kolektivnog imuniteta populacije protiv zaraznih bolesti vakcinacijom je suština zajedničkih napora u svim zemljama sveta.

KOMENTARIŠI