Foto: Pixabay // ilustracija

Grad Požarevac nabavio je uređaj za merenje nivoa buke u ugostiteljskim objektima (fonometar).

Ugovor je dodeljen beogradskoj firmi “Dirigent acoustics”. Vrednost ugovora sa PDV-om je 1,2 miliona dinara.

Fonometar je po međunarodnim standardima, inicjalno kalibrisan u akreditovanoj laboratoriji EU.

Pravilnik za merenje buke primenjuje se od 7. januara ove godine, a merenje treba da vrši Komunalna milicija koja mora biti sertifikovana za ovaj posao.

Urban City je već pisao o merenju buke i to u patroli do Budve, gde je propisano da jačina zvuka u ugostiteljskim objektima bude do 65dB.

Što se tiče Požarevca, Grad treba da izvrši zoniranje i utvrdi u kojim delovima Požarevca je moguć koji nivo buke.

U odnosu na prekoračenja će se Komunalna milicija i ponašati. Izdavaće prekršajni nalog ili upozoriti lice, ali i najdrastičnije mere – privremeno oduzumati emitere buke, miksete i slično ili inicirati kod inspekcije i zabrana obavljanja delatnosti određenog objekta.

1 KOMENTAR

KOMENTARIŠI