Grad Požarevac potpisao ugovore sa poljoprivrednicima

Grad Požarevac potpisao ugovore sa poljoprivrednicima

Grad Požarevac je za ovu godinu iz budžeta grada za poljoprivredu izdvojio 30 miliona dinara.

Bojan Dinić, član Gradskog veća zadužen za poljoiprivredu, naglasio je da je prijavu za subvencije kod Grada Požarevca podneo 261 poljoprivrednik, a da su subvencije odobrene za 256 lica, ostalih nekoliko su odbijene zbog nepotpune dokumentacije, ili su iz nekog drugog pravnog razloga odbijene.

Gradonačelnik Grada Požarevca, Saša Pavlović, nadovezao se na izjavu Dinića i izjavio da je grad izdvojio značajna sredstva za poljoprivredu, 30.000.000 dinara, kao i to da će budžet za iduću godinu biti povećan za 10 odsto, odnosno za nekih 3.000.000 dinara, i da će Požarevac, ukoliko se ukaže potreba i iskaže velika zainteresovanost za subvencijama, povući novac iz budžetskih rezervi, i da nijedan poljoprivrednik neće ostati bez subvencija.

Takođe, osvrnuo se i na podatak da je Grad Požarevac potpisao ugovor sa Poljoprivrednom savetodavnom stručnom službom Požarevac, u vrednosti od 1.500.000 dinara, a za potrebe istraživanja zemljišta, i na taj način pomogao i Stručnu službu, ali i poljoprivrednike sa teritorije grada.

Podsećamo, grad subvencioniše poljoprivrednike u vrednosti 40 odsto investicija, a vrednost investicija zavisi od potreba poljoprivrednika individualno.

KOMENTARIŠI