Predviđena je rekonstrukcija pasaža „Parma“ u kom se planira postavka novog popločanja koje će formirati se nadovezati na popločanje Gradskog parka čime će se formirati vizuelna celina parka i pasaža.

U pasažu „Parma“ koji nije pod zaštitom kao spomenik kulture planira se postavka prostorne instalacije – konstrukcije koja će se koristiti za različite privremene postavke, izložbe, postavku novogodišnje rasvete i sl.

Pasaž Parma će nastaviti kao i do sada da služi stanarima zgrada za pristup parkingu unutar bloka.

Pasaž „Parma“ – dnevni prikaz

Ulica Parma, poznatija kao pasaž Parma, ili samo pasaž, upravna je na ulicu 15.
oktobar, i pruža se od Tabačke Čaršije sve do Gradskog parka i predstavlja direktnu vezu do zgrade gradske uprave. Pasaž formiraju tri prostorne celine, kako se iz ajnfortnog pasaža sa Tabačke strane pristupa unutrašnjem dvorištu stambenih objekata, pa opet kroz ajnfort pešačkim prelazom preko ulice 15. oktobar ulazi u park.

POVEZANE VESTI:

Bašta ČIKOŠA dobija fontanu, šahovske stolove, bubnjeve za decu, štampani beton, LED osvetljenje,…

Značaj pasaža Parma ogleda se i u pružanju vizure koja se otvarara od ulice
Tabačka Čaršija, preko spomenika Milošu Obrenoviću u Gradskom parku, sve do zgrade
gradske uprave. Na potezu Parme locirani su nezavisni prizemni lokali komercijalnog sadržaja, tri u ajnfortu do Tabačka Čaršije i po tri u središnjem delu unutrašnjeg dvorišta. Elementi mobilijara čine 2 kante za otpatke, 4 žardinjere, 6 stubića do trotoara i 4 elektronske rampe za potrebe stanara zgrada u dvorištnom delu parolaza. Pored dve svetiljke u dvorišnom delu, nalaze se i po dve viseće svetiljke u oba ajnforta, koje nedovoljno osvetljavaju prostor noću pa se prostor doživljava kao nebezbedan.

KOMENTARIŠI