Ista cena članarine za 2017. godinu

Ista cena članarine za 2017. godinu

Članarina za 2017. godinu ostaje ista kao u prethodnoj godini:

–          odrasli članovi 1000 dinara,

–          porodična članska karta (dva člana uže porodice) 1200 dinara,

–          kolektivni upis 800 dinara, deca 800 dinara, penzioneri do 65 godina starosti 600,00 dinara.

–          dnevno korišćenje bibliotečkih fondova i čitaonice po ceni od 100 dinara.

KOMENTARIŠI