Iz novog dispečerskog centra šestog BTO sistema: Proizvodnja kao na dlanu

Iz novog dispečerskog centra šestog BTO sistema: Proizvodnja kao na dlanu

U centru postoji veliki broj ekrana preko kojih se prate sve aktivnosti na proizvodnom sistemu.

Na Površinskom kopu „Drmno“ u funkciji je savremeni dispečerski centar za daljinsko upravljanje, nadzor, pregled statusnih signala i brzo otklanjanje kvarova, koji je povezan sa najsavremenijim rudarskim sistemom uključenim u proizvodni proces.

– Novi šesti rudarski sistem predstavlja jedno od najmodernijih tehničkih rešenja koje je uvedeno u rudarski resor EPS-a. Isto mogu da kažem i za ovaj dispečerski centar – rekao je Zoran Miladinović, glavni elektroinženjer operativnog održavanja i član tima za realizaciju projekta šestog BTO sistema. Treba napomenuti da je on razvojnog tipa i da je u planu da se proširi i na peti jalovinski sistem, što će se uskoro i realizovati. Dispečerski centar izgrađen je u okviru realizacije projekta šestog BTO sistema u saradnji sa nadležnima iz EPS-a.

Ivan Đokić za dispečerskim pultom, Foto: Energija Kostolac

Ivan Đokić, operater šestog rudarskog sistema, kaže da se iz dispečerskog centra proizvodni proces vidi kao na dlanu.

– U centru postoji veliki broj ekrana preko kojih se prate sve aktivnosti na proizvodnom sistemu – kaže Đokić i dodaje da je posao veoma odgovoran. – Na prvom mestu je bezbednost radnika. Kao operater pratim rad proizvodnog procesa i u stalnoj sam komunikaciji s ljudima na terenu. Iz dispečerskog centra se koordiniraju sve aktivnosti. Imam uvid i u sve probleme koji se pojave u toku rada i mogućnost da se brzo reaguje. U centar je ugrađena najsavremenija tehnologija koja nam omogućava mnogo toga. Pored obuke kroz koju sam prošao sa svojim kolegama, posao mi olakšava iskustvo koje sam stekao tokom proteklih godina na terenu – kaže Đokić.

KOMENTARIŠI