Nova sekcija u okviru akcije “Očuvajmo stare zanate”

Nova sekcija u okviru akcije “Očuvajmo stare zanate”

“Aktivnosti našeg KUD-a zasnovane su na tezi da smo budućim generacijama dužni da prenesemo kulturnu baštinu našeg naroda u izvornom obliku, onakvu kakvu smo nasledili od naših predaka”, izjavila je predsednica KUD “Štule” Rozica Dragojlović povodom formiranja nove sekcije društva u okviru akcije “Očuvajmo stare zanate “. “Zbog toga smo osnovali sekciju za izradu ručnih radova na način kako su to činile bake naših baka “.

Foto: E Kučevo

Za prvi sastanak sekcije u prostorije Udruženja pozvane su Ljubinka Marković, Vojinka Dragulović, Vojinka Mijucić, Živadinka Jovanović i Dušanka Spasić koje su članovima sekcije ručni pokazale kako se formira i tka na starom razboju. Planirano je da će se sekcija u ubudućem radu baviti tkanjem ćilima, tapiserija, podmetača i ponjava.

“Interesovanje za naše aktivnosti je takvo da smo sigurni da nema bojazni da će mlađe generacije zaboraviti svoju tradiciju”, rekao ju član KUD-a Živorad Jovanović.

KOMENTARIŠI