Obaveštenje za upravnike stambenih zajednica

Obaveštenje za upravnike stambenih zajednica

Foto: Urban City / B.P.

Obaveštavaju se upravnici stambenih zajednica čiji je mandat počeo krajem 2017. godine i početkom 2018. godine da prate period važenja njihovog mandata shodno članu 49. stav 3. Zakona o stanovanju i održavanju zgrada.

Navedenim članom je propisano da mandat upravnika traje četiri godine, ako odlukom o izboru nije određeno kraće vreme, a da po isteku vremena na koje je izabran može biti ponovo biran.

Po isteku mandata upravnika, ako nije izabran novi upravnik, predhodno imenovani je dužan da vrši ovu funkciju još 30 dana od dana isteka mandata.

U skladu sa članom  23. i člana 49. Zakona o stanovanju i održavanju zgrada  potrebno je blagovremeno  izvršiti reizbor upravnika ili izabrati novog, zapisnički to utvrditi i zapisnik uz odgovarajuću prijavu, kopiju lične karte upravnika i dokaz o uplati administrativne takse u iznosu od 100,00 dinara dostaviti u kancelariju broj 1 u opštini Veliko Gradište kako bi promena bila uneta u Registar stambenih zajednica.

Prijavu u odgovarajućoj formi i instrukcije za uplatu administrativne takse, kao i sve ostale informacije, možete dobiti u kancelariji broj 1. i broj 13. u opštini Veliko Gradište ili putem mejl adrese  ivan.milovanovic@velikogradiste.rs

KOMENTARIŠI