Održana 5. sednica Opštinskog veća u Kučevu

Održana 5. sednica Opštinskog veća u Kučevu

Članovi Opštinskog veća održali su svoju 5. sednicu u ovom sazivu sa dnevnim redom na kojem je bilo blizu 50 tačaka

Među najinteresantnijim bile su one kojima je Skupštini predložen „rebalans“ ovogodišnjeg budžeta, usvojena nova Odluka o mesnim zajednicama, prihvaćen predlog za angažovanje revizora za obavljanje eksterne revizije završnog računa budžeta opštine Kučevo za 2018.god, usvajanje izveštaja o realizaciji budžeta za 2018.godinu i planiranom budžetu za 2019. godinu Crvenog krsta, pozitivno odlučeno u vezi Izveštaja o realizaciji Programa korišćenja sredstava za zaštitu i unapređenje životne sredine na teritoriji opštine Kučevo za 2018.godinu, prihvaćen Izveštaj o radu za 2018.godini i Godišnji plan rada za 2019. Štaba za vanredne situacije, doneta Odluka o raspisivanju konkursa za dodelu sredstava sportskim udruženjima za 2020.godinu, usvojen sastav Komisije za sport i Lokalni akcioni plan zapošljavanja za 2019. god.

Set tačaka odnosio se na sprovođenjepoljoprivredne politike u prošloj i usvajanje Programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja opštine Kučevo za 2019.godinu. Usvojen je i Pravilnik o načinu, postupku i kriterijumima za izbor programa od javnog interesa za dodelu sredstava iz budžeta opštine Kučevo o izmeni i dopuni Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi, posebnim organizacionim jedinicama i Opštinskom pravobranilaštvu opštine Kučevo, donete su odluke i o formiranju Kancelarije za dijasporu, Saveta za migracije opštine Kučevo, usvojen pilot projekat o postavljanju LED rasvete u Velikoj Bresnici i donet zaključak o potrebi rekonstrukcije pojedinih đačkih kuhinja.

Više tačaka odnosilo se i na zahteve i molbe pojedinih građana .

KOMENTARIŠI