Opština Kučevo dobija najveću peć za proizvodnju kreča u Srbiji?

Opština Kučevo dobija najveću peć za proizvodnju kreča u Srbiji?

Kompanija GANGGYUAN je jedna od vodećih svetskih firmi za proizvodnju kreča

U Kabinetu predsednice opštine Kučevo održan je radni sastanak predstavnika HBIS GROUP iz Smedereva, lokalne samouprave, direktora HBIS Ogranka Kučevo Zorana Đokića i rukovodećeg tima kompanije GANGGYUAN d.o.o. Smederevo, Tangshan GANG GYUAN CO. LTD General Manager Du Quannhomg, manager Xing Xuepeng i rukovodilac Odseka za ljudske resurse.

Lokalnu samoupravu zastupali su zamenica predsednikce opštine Mica Lukić Radenković i rukovodilac Kancelarije za LER Nenad Šulejić. Kompanija GANGGYUAN je jedna od vodećih svetskih firmi za proizvodnju kreča.

Kineski partneri su upoznali svoje domaćine sa planom da se u Kaoni izgradi nova peć za proizvodnju kreča kapaciteta 600 tona za 24 časa, što bi značila da bi bila najveća u Srbiji. Peć bi bila izgrađena po najsavremenijoj tehnoligiji. Takođe, planira se i rekonstrukcija postojećih peći na mazut. Dogovoreno je da se formira zajednički Radni tim koji će se sastajati svakih petnaest dana, a lokalna samouprava će pružiti svu logostičku podršku iz svoje nadležnosti koja može doprineti realizaciji ovog, izuzetno značajnog projekta.

KOMENTARIŠI