PODELI
Foto: OŠ Sveti Sava

Za nagradu koju je naša škola osvojila na Eko paket konkursu u vrednosti od 100.000 dinara, škola je kupila 5 parkovskih klupa.

Klupe su postavljene u prednjem školskom dvorištu između drvoreda.

Zvanično je otvoren Eko park za sedenje i druženje. Eko patrola ima zadatak da se brine o klupama i zelenilu.

KOMENTARIŠI