Javno komunalno preduzeće „Parking servis“ Požarevac, obaveštava javnost da su počeli radovi na održavanju horizontalne i vertikalne signalizacije na svim javnim parkiralištima u gradu.

Naime, u pitanju je obaveza Preduzeća da u skladu sa poverenom delatnošću vrši redovno godišnje održavanje svih javnih parkirališta kojima upravlja.

Foto: JKP Parking servis Požarevac

– Kao i svake godine, i ove JKP „Parking servis“ Požarevac Programom poslovanja predviđa određena sredstva za održavanje svih javnih parkirališta u gradu, u smislu održavanja horizontalne i vertikalne signalizacije. Programom poslovanja za 2020.godinu predviđena su sredstva u iznosu od milion dinara, ali obzirom na aktuelnu epidemiju, kao i na period vanrednog stanja koje je bilo na snazi u Republici Srbiji ove godine, sve zajedno, kao i kod drugih privrednih subjekata, to se negativno odrazilo na prihode preduzeća, tako da smo odlučili da ove godine napravimo uštede kod ovih poslova.

Marija Papović, Foto: Grad Požarevac // Arhiva

U julu mesecu potpisan je Ugovor o obeležavanju horizontalne signalizacije i nabavke saobraćajnih znakova na iznos od 498.370,00 dinara. U skladu sa ugovorom obnoviće se farba na svim javnim parkiralištima u gradu, izvršiti demarkiranje nepotrebnih horizontalnih oznaka (ukinutih parking mesta i sl), i postaviti neophodna vertikalna signalizacija. Kao i prošle godine, nastojaćemo da se svi poslovi iz ovog ugovora vrše uz što manje zastoje u saobraćaju, kako se ne bi remetio komfor i učesnika u saobraćaju i korisnika javnih parkirališta – istakla je direktorka Marija Papović.

1 KOMENTAR

KOMENTARIŠI