Počeo javni uvid za mrežu el. vodova na potesu HE Đerdap 1,...

Počeo javni uvid za mrežu el. vodova na potesu HE Đerdap 1, TE „Drmno”, PRS u Majdanpeku i Boru

Foto: URBAN CITY // ilustracija

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture oglasilo je rani javni uvid povodom izrade Prostornog plana područja posebne namene za mrežu elektroenergetskih vodova na potesu HE Đerdap 1, TE „Drmno”, proizvodni rudarski sistemi u Majdanpeku I Boru.

Odluka o izradi Prostornog plana područja posebne namene za mrežu elektroenergetskih vodova na potesu HE Đerdap 1, TE „Drmno”, proizvodni rudarski sistemi u Majdanpeku i Boru, objavljena je u „Službenom glasniku RS”, broj 71/23.

RANI JAVNI UVID održaće se u trajanju od 15 dana, OD 18. SEPTEMBRA DO 02. OKTOBRA 2023. GODINE na internet stranicama ministarstva nadležnog za poslove prostornog planiranja (www.mgsi.gov.rs) i jedinica lokalne samouprave u obuhvatu planskog dokumenta, odnosno u zgradama gradske uprave gradova Bor, Zaječar i Požarevac, i skupština opština Kladovo, Kučevo, Majdanpek, Malo Crniće i Negotin.

Ministarstvo nadležno za poslove prostornog planiranja, kao nosilac izrade predmetnog prostornog plana organizuje rani javni uvid u cilju upoznavanja javnosti sa opštim ciljevima i svrhom izrade plana, mogućim rešenjima za razvoj prostorne celine, očekivanim efektima planiranja i dr.

Pravna i fizička lica mogu dostaviti primedbe i sugestije u pisanoj formi Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture – Sektor za prostorno planiranje i urbanizam, ulica Kralja Milutina 10a, 11 000 Beograd, u toku trajanja ranog javnog uvida, zaključno sa 02. oktobrom 2023. godine. Primedbe i sugestije pravnih i fizičkih lica koje evidentira nosilac izrade predmetnog prostornog plana mogu uticati na planska rešenja.

KOMENTARIŠI