Podrška procesu readmisije kroz donaciju 30 laptopova Komesarijatu za izbeglice i migracije

Podrška procesu readmisije kroz donaciju 30 laptopova Komesarijatu za izbeglice i migracije

Nemačka vlada, u okviru Globalnog programa „Migracije za razvoj“, koji sprovodi Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ, obezbedila je Komesarijatu za izbeglice i migracije Srbije (KIRS) 30 laptopova. Nova IT oprema biće dodeljena i poverenicima na lokalnom nivou u 25 opština širom Srbije.

Oprema će doprineti efikasnijem upravljanju procesom readmisije, praćenju i prepoznavanju potreba povratnika na terenu, a sve u cilju njihove bolje reintegracije. Na ovaj način biće olakšano sprovođenje zajedničkih aktivnosti programa „Migracije za razvoj“ i KIRS-a u oblasti upravljanja migracijama i podrške u procesu povratka i reintegracije povratnika po Sporazumu o readmisiji.

Dodela laptopova je deo šireg paketa podrške, u okviru kojeg je takođe kreiran nov softver za registrovanje i praćenje povratnika po osnovu Sporazuma o readmisiji. Komesarijatu će biti uručeno pet, dok će preostalih 25 biti podeljeni poverenicima u opštinama i gradovima sa najvećim brojem registrovanih povratnika”, izjavila je Svjetlana Đokić, nacionalna koordinatorka programa „Migracije za razvoj“.

Kroz Memorandum o razumevanju, koji je potpisan 2018. godine, uspostavljena je kontinuirana saradnja ovog programa i KIRS-a, kako bi se unapredio pristup povratnika različitim ponudama i paketima usluga, kao i pružanje informacija o mogućnostima zapošljavanja, obukama i perspektivama za traženje zaposlenja u Srbiji.

„Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije vodi evidenciju o povratnicima po osnovu Sporazuma o readmisiji. Ti podaci se čuvaju u našoj bazi. Zahvaljujući dobijenim laptopovima poverenicima će biti olakšan pristup bazi povratnika, a samim tim će imati i bolji uvid u potrebe povratnika koji se nalaze na teritoriji njihove opštine. Sve ovo će unaprediti planiranje pomoći ovoj kategoriji ugroženih lica, i učiniti kvalitetnijom uslugu koja se realizuje u pojedinačnim jedinicama lokalnih samouprava“, istakao je Dejan Milisavljević, savetnik u Odeljenju za prihvat, zbrinjavanje i povratnike po readmisiji Komesarijata za izbeglice i migracije, zahvalivši se istovremeno Nemačkoj vladi i Globalnom programu „Migracije za razvoj“ na podršci.

Program „Migracije za razvoj“ je nedavno KIRS-u donirao softver za praćenje procesa readmisije, koji predstavlja zajedničku platformu za razmenu informacija i kreiranje ciljane podrške.

Novo softversko rešenje je omogućilo adekvatnije praćenje podataka o povratnicima, ali i podršku poverenicima za izbeglice i migracije u svakodnevnom radu“, istakla je Mirjana Dimitrijević, GIZ savetnica u Nemačkom informativnom centru za razvoj karijere i savetovanje DIMAK.

U okviru novog sistema praćenja poverenici na lokalu će imati značajniju ulogu u prikupljanju, unosu i procesuiranju podataka o povratnicima. Za poverenike će biti organizovana i obuka za korišćenje novog softvera. Podela laptopova poverenicima u odabranim jedinicama lokalne samouprave je u toku. Ova podrška u opremi posebno je značajna u aktuelnoj situaciji pandemije, kako bi poverenici na što brži i kvalitetniji način mogli da pomognu ovoj izuzetno osetljivoj kategoriji stanovništva”, dodala je Mirjana Dimitrijević.

Oprema je donirana poverenicima u lokalnim samoupravama u Leskovcu, Novom Sadu, Beogradu (Paliluli), Vranju, Bujanovcu, Smederevu, Požarevcu, Zrenjaninu, Kragujevcu, Kruševcu, Subotici, Vršcu, Novom Beogradu, Pančevu, Šapcu, Prokuplju, Surdulici, Aleksincu, Pirotu, Mladenovcu, Kraljevu, Knjaževcu, Beočinu, Surčinu, Zaječaru.

KOMENTARIŠI