Potpisan Memorandum sa Programom “Odgovorne lokalne finansije i uključivanje građana“

Potpisan Memorandum sa Programom “Odgovorne lokalne finansije i uključivanje građana“

Foto: Urban City / B.P.

Predsednik opštine Veliko Gradište Dragan Milić danas je u Beogradu potpisao Memorandum sa Programom “Odgovorne lokalne finansije i uključivanje građana  koji sprovodi HELVETAS Swiss Intercooperation SRB.

Program je ovoj opštini dodeljen po Pozivu za podnošenje prijava za realizaciju paketa podrške za jedinice lokalne samouprave u Srbiji, za unapređenje u oblasti uključivanja građana u procese donošenja odluka na lokalnom nivou.

U periodu od 2021. do 2025. godine, kroz Program će biti obezbeđena podrška za pružanje i sprovođenje:

  • Stručne podrške u izradi višegodišnjih planova aktivnosti za uključivanje građana/građanki u procese donošenja odluka o trošenju sredstava iz sopstvenog budžeta (PA UG). PA UG treba da zvanično usvoji 20 lokalnih skupština.
  • Specijalne tehničke pomoći izabranim LS namenjene političkom vođstvu i opštinskoj administraciji. Pomoć će se pružati kroz radionice, učenje na radnom mestu, studijske posete/razmene, dizajn modela akata LS, mentorstvo.
  • Podrške odabranim savetima mesnih zajednica u primeni participativnih mehanizama u razvoju i implementaciji razvojnih programa i finansijskih planova odabranih mesnih zajednica.
  • Podrške LS u dizajniranju i primeni dokumenta koji analiziraju rodnu perspektivu i perspektivu socijalne isključenosti u lokalnim politikama.
  • Podrške odabranim LS u primeni propisanih/revidiranih i usvojenih poslovnika i sadržaja za objavljivanje izveštaja o javnoj raspravi.
  • Podrške prenosa iskustava i inovativnih praksi u druge LS.
  • Podrške da aktivno učestvuju u dijalogu sa nadležnim institucijama kojim se kreira i poboljšava sprovođenje politike u oblasti uključivanja građana/građanki i trendovima javnog građanskog praćenja kvaliteta i inkluzivne prakse u definisanju lokalnih politika. Dijalog će biti fasilitiran od strane Programa.
  • Podrške LS da kreiraju i predlože nova elektronskih rešenja za uključivanje građana/građanki na nivou LS, čiju će izradu podržavati Program.

KOMENTARIŠI