U razgovoru o srpskim običajima učestvovaće i naš poznati pisac Aleksandar Tešić, koji je svojim knjigama dao doprinos oživljavanju starih srpskih običaja i mitova i koji se prilikom pisanja svojih knjiga često konsultovao sa prof. dr Sretenom Petrovićem.

Sreten Petrović

Rođen je u Svrljigu 1940. godine. Studije filozofije završio na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Doktorirao je 1971. godine tezom o Šelingovoj estetici, filozofiji i mitologiji. Na Filološkom fakultetu u Beogradu predavao je Kulturologiju i Uvod u estetiku.

U svojstvu profesora po pozivu predavao je na Filozofskom fakultetu u Beogradu Sociologiju kulture, na Filozofskom fakultetu u Nišu Estetiku, Retoriku i Sociologiju umetnosti, Sociologiju kulture na Ljubljanskom univerzitetu, na Fakultetu dramskih umetnosti Estetiku. Dobitnik je brojnih nagrada.

Pokretač i jedan od osnovača Etno-kulturološke radionice u Svrljigu i glavni i odgovorni urednik časopisa Etno-kulturološki zbornik. Autor je brojnih naučnih radova i knjiga, koje su prevođene na nemački, francuski, engleski, bugarski, makedonski, slovenački, slovački, mađarski i rumunski jezik.

Osim objavljenih knjiga iz oblasti estetike, filozofije, sociologije i psihologije umetnosti, najznačajnija dela Sretena Petrovića iz antropologije, kulturologije i mitologije su: Kultura i civilizacije; Kultura i umetnost; Uvod u kulturu Srba; Mitologija – Kultura – Civilizacija; Mitologija Srba; Mitologija, magija i običaji; Mitologija raskršća, petotomno delo Srpska mitologija i najnovije – Srpska mitologija u verovanju, običajima i ritualu.

Prema knjigama S. Petrovića snimljeno je pet etno-filmova: Badnji dan, Božić, Mratinci, Prokletije i Raskršća; bio je i stručni konsultant i koscenarista ovih filmova.

Aleksandar Tešić

Rođen je u Čačku, 1961. godine.

Odrastao je i školovao se u inostranstvu. Studirao je prava. Godinama je putovao po Srbiji i planinario, nesvesno sakupljajući građu za svoje knjige. Serijal „Kosingas“, koju mnogi smatraju „kamenom temeljcem“ srpske epske fantastike, čine knjige: “Red Zmaja” (2008), “Bezdanj” (2009), “Smrtovanje” (2010), “Kroz oganj i vodu” (2016), “Onaj što nauči mrak da sija” (2017). Po knjizi „Kosingas“ urađen je strip.

Njegova trilogija o Milošu Obiliću dala je nov uvid u Boj na Kosovu i čine je knjige: „Zmaj i Ždral“ (2012), „Koplje svetog Georgija“ (2013), „Vitez zatočnik“ (2014). Zatim je objavio knjige: „2084“ (2015) i „Kletvu Kainovu“ (2016).

U njegovim romanima prepliću se istorija, mitologija i fantastika, poseban akcenat bacajući na našu srednjovekovnu istoriju, na mitove i legende srpskog naroda. Aleksandar Tešić živi u Beogradu i zaposlen je u RTS-u kao prevodilac.

Izdavačka kuća “Strahor” je njegova porodična firma koja je počela je sa radom u aprilu 2016. godine.

KOMENTARIŠI