Projekat “Exchange 5” i u Malom Crniću

Projekat “Exchange 5” i u Malom Crniću

U Smederevu je potpisan Sporazum o saradnji između grada Smedereva, opštine Malo Crniće i opštine Žabari,  na realizaciji projekta „Upravljanje imovinom za buduće korisnike“, koji se finansira od strane Evropske unije u okviru Programa Exchange 5.

Donošenjem Zakona o javnoj svojini 2011. godine stekli su se uslovi da lokalne samouprave upišu vlasništvo nad imovinom kojom su do tada samo raspolagale. Popis imovine predstavlja prvi korak, koji podrazumeva veoma složenu aktivnost prikupljanja pravnih, tehničkih i finansijskih podataka o imovini gde je lokalna samouprava do sada bila korisnik (građevinske parcele, poslovni i stambeni objekti, stanovi, površine javne namene:ulice, parkovi, skverovi, zelene površine, putevi, infrastrukturni objekti i dr). Nakon izvršenog popisa, sledi procena vrednosti nepokretnosti, a zatim i upis vlasništva u korist lokalnih samouprava

Sporazumom o saradnji se definišu međusobna prava i obaveze ugovornih strana na sprovođenju projekta „Upravljanje imovinom za buduće korisnike“ koje će zajednički raditi, a to su Grad Smederevo, u svojstvu koordinatora projekta, opština Žabari, u svojstvu korisnika projekta  i opština Malo Crniće, takođe u svojstvu korisnika projekta.

U ime grada Smedereva Sporazum je potpisala gradonačelnica grada, dr Jasna Avramović, u ime opštine Žabari, zamenik predsednika opštine Zlatko Dragutinović, a u ime opštine Malo Crniće Goran Dačić.

Foto: Kancelarija za LER

Program Exchange 5 finansira Evropska unija iz sredstava IPA 2014. Ministastvo državne uprave i lokalne samouprave je korisnik Programa u smislu indirektnog upravljanja sredstvima, a Ministarstvo finansija, Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava EU je telo za ugovaranje na Programu. Stalna konferencija gradova i opština je implementacioni partner. Suštinski korisnici Programa su lokalne samouprave odnosno građani, administracija i šira lokalna zajednica.

KOMENTARIŠI