Radno vreme maloprodajnih objekata na području Velikog Gradišta u periodu od 16.04....

Radno vreme maloprodajnih objekata na području Velikog Gradišta u periodu od 16.04. do 20.04.

Foto: Urban City / B.P.

Na osnovu člana 41. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanja u vanrednim situacijama, a u vezi Odluke o proglašenju vanrednog stanja za teritoriju Republike Srbije  Opštinski štab za vanredne situacije opštine Veliko Gradište, na sednici održanoj dana 16.04.2020. godine doneo je sledeću naredbu:

Radno vreme sa potrošačima u maloprodajnim objektima na području opštine Veliko Gradište tokom trajanja vanrednog stanja organizuje se po sledećem principu:
četvrtak 16.04. od 7,00 do 16.30 časova,

petak 17.04: za građane starije od 65 godina od 4,00 do 7,00 časova, a za ostale građane od 8,00 do 16.30 časova,
subota 18.04, nedelja 19.04. i ponedeljak 20.04. neradni dan.

Rad logističkih centara i snabdevanje objekata može da se obavlja celodnevno u skladu sa procedurama koje definišu kretanje lica i posebne radne naloge za zaposlena lica.

Broj potrošača u maloprodajnim objektima može biti jedan potrošač na deset kvadratnih metara uz poštovanje opštih mera prevencije i fizičke udaljenosti potrošača.

Ova naredba stupa na snagu danom donošenja, a primenjuje se od 16.04.2020 godine.
Stupanjem na snagu ove naredbe prestaje da važi Naredba od 14.04.2020. godine.

KOMENTARIŠI