Za takvo rešenje glasalo je 19 članova RIK-a, dva su bila protiv i nije bilo uzdržanih.

“Ljubi čika, esam vam reko da će sve biti u redu i bez sikiranja. De može da propadne vaše stajanje u redovima po pet sati?! Idemo sad SAMO JAKO! Širimo ljubav i veselje u vunenim čarapama. AVE BELI“, napisao je Preletačević na Fejsbuku.

Preletačević je takođe na Fejsbuku uz komentar okačio i fotografiju na kojoj se vidi on umesto statue “Pobednika” na Kalemegdanu.

Nakon burne sednice koja je trajala više od dva sata i na kojoj nije bilo predstavnika SNS, RIK je od nekoliko predloga usvojio onaj kojim je proglasio kandidaturu grupe građana “Ljubiša Preletačević Beli – Beli samo jako”.

Time je lista kandidata za predsedničke izbore zaokružena na 11 kandidata.

Tokom sednice bilo je predloga da se grupi građana ostavi 48 sati da otkloni nepravilnosti, među kojima i to što u izjavama podrške kandidatu Maksimoviću nedostaje odrednica “grupa građana” ispred naziva “Beli samo jako”.

Naime, u 9.965 izjava kao naziv predlagača je navedeno Ljubiša Preletačević Beli “Beli – Samo jako”, dok je u 2.585 izjava kao naziv predlagača navedeno “Ljubiša Preletačević Beli – Samo jako”.

Takođe, konstatovano je i da za lice navedeno u nazivu predlagača (Ljubiša Preletačević Beli) nije dostavljena njegova saglasnost za upotrebu ličnog imena overena od strane javnog beležnika.

KOMENTARIŠI