Sa površinskog kopa „Drmno“: Počeli remonti

Sa površinskog kopa „Drmno“: Počeli remonti

Ovogodišnja sezona remonta osnovne rudarske mehanizacije i opreme na kopu „Drmno“ počela je 1. aprila i trajaće narednih sedam meseci. Startovalo se sa godišnjim sređivanjem osnovne rudarske mehanizacije i opreme koja je angažovana u sklopu petog sistema za otkopavanje jalovine, na kome će raditi novi bager u probnom režimu.

– Pored uobičajenih mašinskih, elektro, rudarskih i vulkanizerskih poslova, očekuju nas i složeniji mašinski zahvati na bageru „SRs 2000“ – rekao je Zoran Stojković, upravnik Sektora mašinskog održavanja.

Foto: Energija Kostolac

Reč je o aktivnostima na sanaciji oštećenja koja su se manifestovala tokom dosadašnje eksploatacije na mehanizmu okreta gornje gradnje bagera, radnom točku, kao i njegovom pogonu.

Na remontima će biti angažovani zaposleni privrednog društva „PRIM“ iz Kostolca, radnici službi održavanja na PK „Drmno“, „Kosovo Obilić“, uz logističku podršku radnika i mašina iz sektora Pomoćne mehanizacije kopa „Drmno“ i Privrednog društva „Autotransport“ iz Kostolca.

KOMENTARIŠI