PODELI
TE Kostolac B, Foto: Urban City / B.P.

Sistem za odsumporavanje neprekidno radi već godinu dana u Kostolcu i svakodnevno se rade merenja koja dokazuju da se iz Termoelektrane „Kostolac B“ dobija čistija energija, što je i bio cilj izgradnje ovog postrojenja.

Ovo je prvi sistem za odsumporavanje u Srbiji koji je u funkciji. U projektovanim uslovima, emisija SO2 ne prelazi 200 mg/m3, čime se ispunjavaju EU ekološki kriterijumi. Ovaj sistem je počeo da se gradi 2016. godine. Proces odsumpravanja se odvija u kontinuitetu, baš kao i proizvodnja električne energije.

Foto: Urban City / B.P.

Urađena su i garancijska ispitivanja, koja su dokazala da je emisija sumpornih oksida ispod 200 miligrama po kubnom metru. Trenutno je ovo postrojenje u režimu probnog rada.

Foto: Urban City / B.P.

Željko Ilić, direktor TE „Kostolac B“ nam je između ostalog rekao da je ovo postrojenje u 2020. godini radilo 1410 radnih sati i prosek emisije sumpornih oksida je bio oko 200mg/Nm3 kada je primat bio stabilan rad sistema i provera pouzdanosti opreme.

Željko Ilić, direktor TE „Kostolac B“, Foto: Urban City / B.P.

-Kvalitet vazduha je poboljšan i smanjenom emisije praškastih materija u dimnim gasovima Termoelektrane „Kostolac B“ ispod 20 miligrama po kubnom metru, što je odličan rezultat, imajući u vidu da kostolački ugalj sadrži u sebi dosta sumpora, dodao je Ilić.

Foto: Urban City / B.P.

-U 2021. godini postrojenje je u stalnom radu, odsnosno ostvaruje prosečno 700h rada mesečno sa emisijama SO2 ispod 200mg/Nm3. Na godišnjem nivou smanjena je emisija sumpornih oksida sa 95.000 tona na svega oko 4000 tona SO2, što je EPS-u donelo drastično smanjenje taksi koje plaćamo za emisije, rekao je još Ilić.

Opširnije u audio prilogu:

KOMENTARIŠI