Služba hemijske pripreme vode u TE „Kostolac B“: Alhemičari u termoenergetici

Služba hemijske pripreme vode u TE „Kostolac B“: Alhemičari u termoenergetici

Racionalizacija potrošnje i demineralizovane i pijaće vode je stalni cilj.

U zimskom periodu kostolački termosektor obezbeđuje toplotnu energiju koja se koristi za daljinski sistem grejanja Požarevca, Kostolca i pripadajućih naselja. To zahteva dovoljnu proizvodnju demineralizovane vode, koja se koristi i za rad termokapaciteta i redovnu proizvodnju električne energije. Ovaj proces se realizuje u Službi hemijske pripreme vode, koja funkcioniše neprestano u tri smene.

U toku jedne kalendarske godine, ova služba obavi nekoliko hiljada analiza u sistemu voda–para, rade se i svakodnevne analize kalorične vrednosti uglja, koje su neophodne da bi se pratio proces sagorevanja na blokovima.

– Za potrebe snabdevanja deminarilizovanom vodom blokova B1 i B2, kao i za potrebu snabdevanja pijaćom vodom za termoelektranu, Služba hemije doprema vodu sa bunara koji se nalaze pored reke Mlave. U toku prošle godine iskopana su dva nova bunara, ali je došlo do komplikacija s jednim, što utiče na otežano snabdevanje sirovom vodom – kaže Pepo Stupar, šef Službe hemijske pripreme vode u TE „Kostolac B“.

Pepo Stupar, Foto: Energija Kostolac

Prema Stuparevim rečima, racionalizacija potrošnje i demineralizovane i pijaće vode je stalni cilj koji Služba hemijske pripreme vode ima pred sobom.

– Racionalizacija, kao preduslov za dostizanje adekvatne energetske efikasnosti, zahteva da stalno težimo ka smanjenju potrošnje, tako da je i dalje potrebno ostvariti smanjenje utroška demineralizovane vode i pijaće vode. Uočavamo probleme koji nastaju u radu i trudimo se da ih otklonimo.

Dejan Milošević, vodeći inženjer hemije u ovoj službi, ističe da je posao zahtevan i odgovoran.

– Analize i praćenje stanja proizvodnje su naša svakodnevica. Pratimo značajne parametre u sistemu voda–para i omogućavamo da se proizvodnja električne energije odvija u skladu sa projektovanim vrednostima. Naša služba nije samo prateća u termoelektrani već treba reći da bez naše demineralizovane vode, koja omogućava rad blokova, nema proizvodnje električne energije – objasnio je Milošević.

Dejan Milošević sa kolegenicom, Foto: Energija Kostolac

Služba hemije je u toku prethodne godine učestvovala i u nekoliko značajnih projekata kao što su postrojenje za preradu otpadnih voda, izgradnja postrojenja za hemijsku pripremu vode novog bloka B3 i drugih.

Količine

U toku prošle godine proizvedeno je oko 400.000 kubnih metara demineralizovane vode za potrebe rada blokova u TE „Kostolac B“, 189.900 kubnih metara pijaće vode, a za potrebe grejanja TE „Kostolac A“ isporučeno je 43.600 kubnih metara demineralizovane vode.

KOMENTARIŠI