Svečanom sednicom Gradskog štaba za vanredne situacije Požarevca obeležen Svetski dan civilne...

Svečanom sednicom Gradskog štaba za vanredne situacije Požarevca obeležen Svetski dan civilne zaštite

Foto: Urban City

Obeležavanje 1. marta kao svetskog dana civilne zaštite, ustanovljeno je 1990. godine Odlukom Generalne skupštine međunarodne organizacije civilne zaštite. Ova organizacija sa sedištem u Ženevi ima za cilj da doprinosi uspostavljanju odgovarajućih struktura civilne zaštite u svim državama članicama.

Foto: Urban City

Danas je održana svečana sednica štaba za vanredne situacije povodom, obeležavanja 1. marta Svetskog dana civilne zaštite.

Na početku sednice komandant štaba i gradonačelnik Grada Požarevca Bane Spasović:

“Civilna zastita predstavlja organizovan odgovor države na opasnosti koje ugrožavaju stanovništvo, materijalna dobra i životnu sredinu u slučaju takve vanredne situacije koja prevazilazi mogućnosti redovnog delovanja nadležnih organa.

Krajem prošle godine donet je novi zakon koji reguliše ovu oblast, Zakon o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju u vanrednim situacijama.

Foto: Urban City

Ovim zakonom uređuje se smanjenje rizika od katastrofa, prevencija i jaćanje otpornosti i spremnosti pojedinaca i zajednice za reagovanje na posledice katastrofa, zaštita i spasavanja ljudi, materijalnih, kulturnih i drugih dobara, prava i obaveze građana, udruženja, pravnih lica, organa jedinica lokalne samouprave, autonomnih pokrajina i Republike Srbije, upravljanje vanrednim situacijama, funkcionisanje civilne zastite, rano upozoravanje, obavestavanje i uzbunjivanje, međunarodna saradnja, inspekcijski nadzor i druga pitanja od znaćaja za organizovanje i funkcionisanje sistema smanjenja rizika od katastrofa i upravljanja vanrednim situacijama.

Novina ovog zakona je sto predviđa izradu Plana smanjenja rizika od katastrofa moraju da izrade i donosu Republika, pokrajina i lokalna samouprava. Рlanovi smanjenja rizika od katastrofa se izrađuju na osnovu predloga tretmana procenjenih rizika u odgovarajućoj proceni rizika od katastrofa.

Foto: Urban City

Grad je nastavio da pomaže vatrogasne službe i nabavljena je opremu za vatrogasno spasilačke jedinice u vidu opreme za spasavanje iz dubine, termovizijske kamere i drugih elemenata opreme za ovu jedinicu. Ove godine biće kupljena novo vatrogasno vozilo u vrednosti od 25 miliona dinara.

U ovoj godini grad opredelio sredstva za izradu Procene ugroženosti i planove zaštite i spasavanja, koja се nam u narednom periodu biti prioritet, s obzirom na važnost dokumenta koji je polazna osnova za mnoge aktivnosti u zaštiti i spasavanju.

Foto: Urban City

Znamo da vanredne situacije obuhvataju sirok spektar delovanja, ali bih iskoristio još jednom ovu priliku da već sada ареlujem na građane da ne раlе biljne ostatke na njivama, zato što је prošle godine bilo i više intervencija dnevno, a podsetiću da је bilo ugroženo i vodoizvorište Ključ od požara. Mi kao lokalna samouprava moramo da utičemo na na podizanje svesti građana u određenim situacijama ali i građani moraju dati svoj doprinos ukupnoj bebednosnoj situaciji.

Grad Požarevac ćе nastaviti da daje svoj doprinos na jačanju sistema zaštite i spasavanja i ulozi civilne zaštite kako bi se uspostavio efikasniji odgovor na sve rizike i pretnje koji nas okružuju, zaključio je Spasović.

KOMENTARIŠI