Tri nove usluge putem eUprave

Tri nove usluge putem eUprave

Na portalu eUprava dostupne su tri nove usluge koje omogućuju da se sa samo nekoliko klikova elektronski dobije uverenje da se protiv fizičkog i pravnog lica ne vodi krivični postupak, kao i da pravno lice nije osuđivano.

Nove usluge razvili su Vlada Srbije, Ministarstvo pravde i Kancelarija za IT i eUpravu sa ciljem da se građanima olakša pribavljanje tih dokumenata.

Predstavljanju usluge e-Uverenje u Drugom osnovnom sudu u Beogradu prisustvovala je premijerka Ane Brnabić koja je rekla da se uvođenjem novih usluga dodatno olakšava život građanima i da država treba da služi kao servis građanima 24 sata svakog dana u godini.

“Građani više ne moraju da izlaze sa posla i čekaju u redovima ispred sudova da bi dobili potrebna dokumenta, država će im u svakom trenutku pružiti tu uslugu”, rekla je Brnabićeva.

Naglasila je da je država završila ogroman posao i da su nove usluge veoma važne jer, kako kaže, unapređuju efikasnost sudstva i uporedila to sa značajem eRecepta u zdravstvu.

“Ovim se smanjuje administrativni i birokratski posao kako bi zaposleni u sudovima mogli da se bavi i drugim stvarima i da tako podižu efikasnost pravosuđa”, navela je premijerka.

Omogućavanje elektronskih usluga eUverenja je važan korak u rasterećenju već preopterećenih sudova i utiču na smanjenje gužvi na šalterima. Sudovi će moći vreme koje uštede zahvaljujući ovim uslugama da iskoriste za efikasnije rešavanje predmeta i sudskih sporova, saopštila je Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu.

Uverenje stiže u eSanduče ili na adresu

Direktor te Kancelarije Mihailo Jovanović je rekao da od danas, građani i kompanije protiv kojih se ne vodi krivični postupak neće više morati da posećuju tri različita šaltera sudova da bi dobili ova uverenja, nego će moći na Portalu eUprava da ih naruče i da ih dobiju ili u eSanduče ili poštom na svoju adresu.

“Ove usluge predstavljaju još jedan primer u kojoj javna uprava izlazi u susret građanima, bori se protiv prepreka i trudi da bude inovativna, brža i prilagodljiva. Elektronska uverenja o vođenju krivičnog postupka i elektronska uverenja iz kaznene evidencije pravnih lica predstavljaju najsofisticiranije usluge eUprave jer građani završavaju sve poslove sa sudovima putem interneta: od podnošenja zahteva, elektronskog plaćanja do prijema elektronski potpisanih uverenja u eSanduče”, rekao je Jovanović.

Uverenje o vođenju krivičnog postupka predstavlja dokument kojim se dokazuje da se protiv građana (ne) vodi krivični postupak i istraga pred osnovnim, višim sudovima i javnim tužilaštvima, posebnim odeljenjima za organizovani kriminal, Odeljenjem za ratne zločine i posebnim odeljenjima za suzbijanje korupcije.

Za zahtev dovoljna registracija na Portalu eUprava

Taj dokument je vrlo često potrebno priložiti u procesu zapošljavanja, produžavanja vize i sl.

Da bi se podneo zahtev dovoljno je da građanin bude registrovan korisnik Portala eUprava i da je prijavljen korisničkim imenom i lozinkom, kao i da nakon podnošenja zahteva  elektronski plati taksu na osnovu naloga za uplatu koji će se generisati iz sistema sa jedinstvenim pozivom na broj, a postoji i opcija oslobađanja plaćanja ukoliko na istu ostvarujete pravo.

Nakon što uplata bude evidentirana, zahtev se šalje nadležnom sudu koji ima rok od 8 dana da odgovori na zahtev. Sva uverenja se šalju u eSanduče, a ukoliko je građanin na formi zahteva označio da želi i štampani primerak uverenja, isti može da preuzme u nadležnom sudu. Građanin se o svakoj promeni statusa svog zahteva obaveštem putem sms-a i/ili imejla.

Predstavljanju usluge eUverenje prisustvovali su ministarka pravde Maja Popović i predsednica Drugog osnovnog suda Tatjana Jeremić.

KOMENTARIŠI