U Požarevcu oko 6.100 osoba sa različitim vrstama problema invalidnosti

U Požarevcu oko 6.100 osoba sa različitim vrstama problema invalidnosti

Društvo za cerebralnu i dečiju paralizu Požarevac, Međuopštinsko udruženje slepih i slabovidih Požarevac, Međuopštinsko udruženje civilnih invalida rata Požarevac, Udruženje za pomoć osobama sa L-Down sindromom “8-mi dan” Požarevac i Međuopštinsko udruženje gluvih i nagluvih Požarevac, povodom obeležavanja 3. decembra – Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom organizovali su u ponedeljak, 5. decembra prigodnu manifestaciju na kojoj su predstavljeni članovi, osobe sa invaliditetom, njihovi radovi izrađeni na kreativnim radionicama.

Na teritoriji Grada Požarevca po utvrđenim podacima prilikom izrade Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja OSI za period 2021-2025. živi nešto više od 6.100 osoba sa različitim vrstama problema invalidnosti (problemi sa vidom, sluhom, sa kretanjem i penjanjem, sa pamćenjem i koncentracijom, problemi sa samostalnošću, sa komunikacijom, osobe sa višestrukim problemima i dr.), dok broj registrovanih osoba sa različitom vrstom invaliditeta pri Centru za socijalni rad Požarevac iznosi oko 540 (telesni, intelektualni, senzorni, prevazivni razvojni poremećaji, višestruki invaliditet, mentalna oboljenja).

Programi relevantnih udruženja za OSI na teritoriji našeg grada (Društvo za cerebralnu paralizu Požarevac, Međuopštinska organizacija slepih i slabovidih Požarevac, Međuopštinsko udruženje gluvih i nagluvih Požarevac, Udruženje za pomoć osobama sa L-Down sindromom „8-mi dan“ Požarevac, Međuopštinsko udruženje civilnih invalida rata Požarevac i Međuoppštinsko udruženje mentalno nedovoljno razvijenih i autističnih lica Požarevac) kontinuirano sprovode programske aktivnosti koncepirane tako da pokrivaju sve segmente života i rada svih naših članova, namenjeni su svim uzrastima, kako pojedincima tako i grupama, kao i porodici u celini. Odvijaju se planski tokom čitave godine kroz utvrđene oblasti: organizaciono-planske aktivnosti, aktivnosti iz oblasti socijalne zaštite i ostvarivanja prava i subvencija po osnovu invalidnosti, medicinske zaštite i rehabilitacije, obrazovanja i profesionalne rehabilitacije, oblasti zapošljavanja i radnog angažovanja, kulturno-prosvetne i sportsko-rekreacione aktivnosti, savetodavno-edukativne za OSI i roditelje, Klub OSI sa redovnim aktivnostima: (radno-okupacionih, kreativnih i eduakcionih radionica), organizovanje kulturno zabavnih i sportskih aktivnosti, jednodnevni izleti, informativna delatnost i kroz saradnju sa državnim i lokalnim institucijama.

Godišnje obeležavanje Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom proglašeno je 1992. godine rezolucijom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija 47/3.

Obeležavanje Dana ima za cilj da promoviše razumevanje pitanja vezana za invaliditete i mobiliše podršku za dostojanstvo, prava i dobrobit osoba sa invaliditetom. Takođe nastoji da poveća svest o dobicima koji se mogu izvući iz integracije osoba sa invaliditetom u svaki aspekt političkog, društvenog, ekonomskog i kulturnog života.

Danas svetska populacija broji oko 8 milijardi ljudi i više od milijardu ljudi, ili otprilike 15 odsto svetske populacije, živi sa nekim oblikom invaliditeta; 80 odsto živi u zemljama u razvoju. Ostvarivanje prava, zastupanje i vođstvo osoba sa invaliditetom će unaprediti našu zajedničku budućnost. Potrebni su nam svi, uključujući i osobe sa invaliditetom, da bismo postigli održivost Razvojnix ciljevi postavljenih od strane Ujedinjenih nacija za period 2015.-2030. Širom sveta, osobe sa invaliditetom i njihovi predstavnici i organizacije OSI preduzimaju akcije u cilju realizacije proglasa: „Ništa o nama, bez nas!“.
Tema ove godine je „Transformativna rešenja za inkluzivni razvoj: uloga inovacija u pokretanju pristupačnog i pravednog sveta“.

Globalno obeležavanje Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom 2022. biće oko sveobuhvatne teme inovacija i transformativnih rešenja za inkluzivni razvoj, pokrivajući u tri različita interaktivna dijaloga sledeće tematske teme:

Inovacije za inkluzivni razvoj osoba sa invaliditetom u zapošljavanju: ovaj dijalog će razgovarati o vezama između zapošljavanja, znanja i veština potrebnih za pristup zaposlenju u inovativnom, brzo promenljivom tehnološkom pejzažu za sve i kako pomoćne tehnologije mogu povećati dostupnost zapošljavanju i biti uključene u radno mesto.

Inovacije za razvoj inkluzivne osobe sa invaliditetom u smanjenju nejednakosti: ovaj dijalog će razgovarati o inovacijama, praktičnim alatima i dobrim praksama za smanjenje nejednakosti i u javnom i u privatnom sektoru, koji uključuje invalidnost i koji je zainteresovan za promovisanje različitosti na radnom mestu.

Inovacija za inkluzivni razvoj osoba sa invaliditetom: sport kao primer: sektor u kome se svi ovi aspekti spajaju; sport kao primer dobre prakse i mesto inovacija, zapošljavanja i pravičnosti.

Složene i međusobno povezane krize sa kojima se čovečanstvo danas suočava, uključujući šokove koji su rezultat pandemije COVID-19, rat u Ukrajini i drugim zemljama, prekretnicu u klimatskim promenama, sve to predstavlja humanitarne izazove bez presedana, kao i pretnje po globalnu ekonomiju.

Najčešće, u trenucima krize, ljudi u ranjivim situacijama kao što su osobe sa invaliditetom su najviše isključeni i ostavljeni. U skladu sa centralnom pretpostavkom UN Agende za održivi razvoj do 2030. da „nikog ne ostave iza“, ključno je za vlade, javni i privatni sektor da u saradnji pronađu inovativna rešenja za i sa osobama sa invaliditetom kako bi svet učinili dostupnijim i pravedno mesto.


Ovaj tekst objavljen je osnovu projekta o sufinansiranju medijskih sadržaja Grada Požarevca pod nazivom “BITI RODITELJ U EVROPSKOM POŽAREVCU”. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.

KOMENTARIŠI