U staž ulazi i rad u Rusiji, Australiji, Grčkoj…

U staž ulazi i rad u Rusiji, Australiji, Grčkoj…

Dogovor sa nekoliko zemalja oko međusobnog regulisanja penzijskog osiguranja. Pogodnosti i za sve koji su radili u Kini, kanadskom Kvebeku, Ukrajini...

Auatralija, Grčka, kanadski Kvebek, Kina i Ukrajina su teritorije ka kojima će uskoro putovati srpske penzije, a naši ljudi koji su deo radnog veka proveli u ovim zemljama moći će konačno da upišu tamošnji staž i olakšaju sebi odlazak u penziju. Prema podacima Ministarstva rada, naša zemlja je trenutno u pregovorima za zaključivanje sporazuma sa navedenim državama, a uskoro se očekuje i potvrđivanje sporazuma sa Rusijom i Rumunijom.

 Kako navodi Zoran Milošević, pomoćnik ministra rada, postupak zaključivanja sporazuma između dve države je složen i dugotrajan, jer su u pitanju dugoročni interesi dve države.

– Pod parafiranim sporazumom se podrazumeva tekst koji su delegacije dve države apsolutno usaglasile – kaže Milošević. – Zatim predstoji interna procedura međuresornog usaglašavanja, odnosno prolazak svih administrativnih tokova u svakoj od država. Vlada usvaja usaglašeni tekst i određuje lice ovlašćeno za njegovo potpisivanje. Posle toga obe strane treba da ga potvrde pred svojim parlamentom.

Primera radi, pregovori sa Ruskom Federacijom su trajali više od sedam godina. Ista procedura treba da se sprovede i u našoj državi i u Rusiji. Onog trenutka kada stupi na snagu sporazum, veliki broj benefita će imati svi naši radnici koji su bilo kada radili u Rusiji. Osim toga, sporazum će se odnositi i na one koji će tek raditi u toj zemlji, kao i na državljane Ruske Federacije koji su svojim radom stekli bilo kakav penzijski osnov na teritoriji Srbije.

– U toku su pregovori sa Kvebekom, provincijom u Kanadi sa kojom naša zemlja nema sporazum jer, njihovim internim uređenjem, oni imaju posebne ingerencije da zaključuju sporazume o socijalnom osiguranju, a tamo ima oko 10.000 naših osiguranika, naših državljana – kaže Milošević. – Sledeća zemlja sa kojom uopšte nemamo sporazum, a značajna nam je, je Grčka.

Pregovori su počeli, a nastavak se očekuje u maju. Odmah zatim pregovaraćemo sa Ukrajinom i Australijom. Već u septembru na dnevni red dolaze dogovori sa Kinom, započeti prošle godine u novembru. Sporazum sa Rumunijom se trenutno nalazi u Skupštini i pitanje je dana kada će biti stavljen na dnevni red.

– Do sada smo sa Rumunijom imali sporazum koji je bio iz 1977. godine i on je regulisao samo zdravstveno, a sada će biti potpun i regulisaće i penzijsko osiguranje. Primera radi, sporazum sa Francuskom je zaključen 1951. godine i od tad se primenjuje u praksi. Iz tog razloga, Ministarstvo rada posebno vodi računa o tome šta potpisuje, imajući u vidu da će to uticati i na sadašnje i buduće generacije naših građana koji rade u inostranstvu.

VRSTE UGOVORA O OSIGURANjU

Međunarodni ugovori o socijalnom osiguranju mogu biti potpuni i obuhvatati celokupnu oblast socijalnog osiguranja, penzijsko i invalidsko, zdravstveno, zdravstvenu zaštitu i materinstvo, osiguranje za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti, za slučaj nezaposlenosti i dodatak za decu. Postoje i nepotpuni i oni obuhvataju samo jednu granu osiguranja.

KOMENTARIŠI