Zavod za intelektualnu svojinu obaveštava da su od 06.12.2019. godine umanjene takse za elektronske prijave prava industrijske svojine.

Taksa za prijavu za priznanje patenta i malog patenta umanjena je za 50%, dok je taksa za elektronsku prijavu za priznanje industrijskog dizajna, žiga, kolektivnog žiga i žiga garancije umanjena za 25%.

Pozivaju se građani da iskorist ovu pogodnost podnošenjem elektronske prijave radi uštede novca.

Dodatne informacije o podnošenju elektronskih prijava Zavodu za intelektualnu svojinu možete da vidite na zvaničnom sajtu Zavoda za intelektualnu svojinu www.zis.gov.rs .

KOMENTARIŠI