Foto: Urban City / B.P. / novembar 2021.

U Požarevcu su nedavno počeli radovi na postavljanju automatske stanice za merenje kvaliteta vazduha.

Ova stanica nalaziće se na uglu Svetosavske, Milenića Rusa i Dositejeve ulice.

Automatski podaci ažuriraće se na sat vremena i biće vidljivi na sajtu Agencije za zaštitu životne sredine.

Meriće se PM 2.5, PM 10, PM 1, SO2, NO2 i CO. Slična stanica već postoji u Kostolcu koja je počela sa radom 2. jula 2015. godine.

Mreže automatskog monitoringa kontinualno prate polutante sa osnovnim meteo parametrima. Jednočasovne srednje merene koncentracije se šalju putem interneta u realnom vremenu na dalje procesiranje u centralne sisteme za obradu podataka.

KOMENTARIŠI