Usvojen Budžet opštine Žagubica za 2020. godinu

Usvojen Budžet opštine Žagubica za 2020. godinu

Sednica Skupštine opštine Žagubica, 29 po redu, održana je u ponedeljak, 16. decembra , a glavna tačka Dnevnog reda bila je usvajanje budžeta za 2020 godinu.

Sednici je prisustvovao predsednik opštine Žagubica Safet Pavlović, zamenik predsednika opštinePredrag Ivković, pomoćnik predsednika Dušan Milosavljević, načelnica Opštinske uprave Smederevka Buckić sa saradnicima, kao i direktori javnih preduzeća i ustanova.

Na sednici su se našle sledeće tačke Dnevnog reda: Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Žagubica za 2019.godinu; Predlog Zaključka o usvajanju Izveštaja o izvršenja budžeta opštine Žagubica 3a 2019.godinu; Predlog Odluke o budžetu opštine Žagubica za 2020.godinu; Predlog Odluke o obrazovanju Saveta za zdravlje opštine Žagubica; Predlog Odluke o dopuni Odluke o obavljanju komunalne delatnosti zoohigijene; Predlog Odluke o dopuni Odluke o javnim parkiralištima na teritoriji opštine Žagubica; Predlog Odluke o izmeni i dopuni Odluke o dimničarskim uslugama; Predlog Odluke o dopuni Odluke o pogrebnim delatnostima; Predlog Odluke o obavljanju delatnosti obezbeđivanja javnog osvetljenja; Predlog Odluke o besplatnom prevozu putnika na teritoriji opštine Žagubica; Predlog Odluke o komunalnom inspekcijskom nadzoru; Predlog Kadrovskog plana Opštinske uprave opštine Žagubica za 2020.godinu; Predlog Rešenja o imenovanju predsednika i članova Saveta za zdravlje opštine Žagubica; Predlog Rešenja o utvrđivanju prestanka i imenovanju poverenika Mesnih zajednica na teritoriji opštine Žagubica; Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Godišnji Program rada Predškolske ustanove ”Poletarac” Žagubica za 2019/2020.godinu; Predlog Zaključka o usvajanju Izveštaja o radu Predškolske ustanove ”Poletarac” Žagubica za 2018/2019.godinu

Budžet je usvojen jednoglasnom odlukom 23 odbornika, a opširnije o tačkama Dnevnog reda govorila je predsednica Skupštine opštine Žagubica Olivera Pauljeskić.

„Moram da naglasim da su sve tačke Dnevnog reda usvojene jednoglasno i da su ove odluke donešene iz razloga što su morale da budu usklađene sa zakonima koji su nedavno donešeni u Skupštini. Budžet posle rebalansa iznosi 546 miliona, što u prihodima i u rashodima iznosi isto. Budžet za 2020. godinu, iznosi oko 458 miliona i u prihodima i u rashodima. Imamo u ovom budžetu kapitalne projekte koji se prenose iz prehodne godine, i od najznačajnijih tih projekata su rekonstrukcija zgrade Mesne zajednice u Krepoljinu i pretvaranje u dečiji vrtić, zatim izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju Osnovne škole Krepoljin, asfaltiranje parking platoa ispred Manastira Gornjak i Elektronaks uprava. U budžetu smo planirali sredstva za finansiranje budžetskih korisnika, zdravstvene zaštite, kulture, sporta, poljoprivrede, osnovnog i srednjeg obrazovanja, socijalne zaštite, a takođe i nastavljamo sa finansiranjem besplatnog vrtića, besplatnog prevoza učenika, besplatnog prevoza građana na teritoriji naše opštine, jednokratne pomoći za svako novorođeno dete, za nezaposlene majke, besplatne užine za treće dete i socijalne slučajeve, i pomoć u kući za starija lica. Ono što je jako bitno, mogu da kažem za ovaj budžet, koji je usvojen za 2020. godinu, da je restriktivan i realan“, rekla je Oliverea Pauljeskić, predsednik SO Žagubica.

Predsednica Skupštine na kraju sednice zahvalila se svim odbornicima na brzom i ekspeditivnom radu.

KOMENTARIŠI