Foto: Urban City / B.P. // Ilustracija

Od jutros su u prodaji zbirke zadataka za malu maturu. Zbirka za srpski ili maternji jezik košta 600 dinara, za matematiku 500, koliko i kombinovana zbirka.

Štampane su na srpskom i jezicima nacionalnih manjina, a mogu se kupiti u knjižarama “Službenog glasnika”, Zavoda za udžbenike i u drugim knjižarama širom Srbije. Pomoćnik ministra za predškolsko i osnovno obrazovanje i vaspitanje Milan Pašić objasnio je u razgovoru za RTS kako sve đaci mogu da se pripreme za malu maturu.

Zbirke iz matematike i srpskog, odnosno maternjeg jezika imaju po 450 zadataka, dok zbirka za pet izbornih predmeta sadrži po 120 pitanja po predmetu.

“Zbirke su samo jedan od resursa koje učenici mogu da koriste. One se tradicionalno na tržištu pojavljuju negde oko Savindana”, rekao je pomoćnik ministra za predškolsko i osnovno obrazovanje i vaspitanje Milan Pašić.

Ističe da su na RTS Planeti, na podsajtu Moja škola, postavljeni časovi koje učenici mogu da koriste za pripremu za polaganje završnog ispita. Takođe, učenici mogu onlajn da vežbaju zadatke na portalu evezbaonica.zvkov.gov.rs. Tu se nalazi preko 4.200 zadataka za sedam predmeta, zadaci različitog tipa i različitih nivoa. Postoji i mogućnost pripreme u samim školama, podseća Pašić

“Imamo različite principe, škole najčešće organizuju dodatne časove, a učenici se i obraćaju nastavnicima za neku podršku. Postoji i mogućnost da škole organizuju samo polaganje u školi kao neku vrstu pripreme za završni ispit, pored zvaničnog probnog završnog ispita 22. i 23. marta”, kaže Pašić.

Na testu će biti 20 zadataka, a vreme za polaganje je 120 minuta po testu. Novina ove godine nema. Učenici mogu da ostvare najviše 100 bodova, pri čemu testovi iz maternjeg jezika i matematike nose po 14 bodova, a 12 bodova treći test.

Osmaci su do 29. decembra mogli da se odluče koji će predmet od pet ponuđenih raditi.

“Najviše njih ove godine izabralo je geografiju 40 odsto, zatim biologiju 36 odsto, 10 odsto učenika ove generacije izabralo je istoriju, 7,7 odsto hemiju i 6,4 odsto fiziku”, rekao je Pašić.

KOMENTARIŠI