Čitate li šta piše u ugovorima

Čitate li šta piše u ugovorima

Foto: Pixabay // ilustracija

Mladi ljudi veoma malo poznaju svoja prava, što smo i očekivali, kažu za RTS Aleksandra Knežević i Dragana Radošević, koordinator projekta i asistent na projektu “Prava u radu, rad na pravima”. Ideja je da pokrenemo svest kod mladih ljudi šta su njihova prava i obaveze kako bi se osećali bolje u radnom okruženju, polazeći od stava da je zadovoljan radnik najproduktivniji radnik, smatra koordinator projekta.

Radno pravo je segment ljudskih prava kojem nije posvećena dovoljna pažnja. Posebno se to odnosi na mlade radnike.

O tome koliko prilikom potpisivanja prvih ugovora mladi čitaju šta su njihova prava za RTS govore Aleksandra Knežević i Dragana Radošević, koordinator projekta i asistent na projektu “Prava u radu, rad na pravima”.

Aleksandra Knežević kaže da je projekat startovao u novembru 2018. godine iako je priprema za njega trajala godinu dana dok su svi partneri uskladili svoje potrebe i očekivanja a završava se 12 meseci nakon toga, 1. decembra 2019. godine.

Međunarodni monetarni fond je izneo prognozu da čitav Zapadni Balkan, koji konkuriše za članstvo u Evropskoj uniji očekuje odliv oko petine radne snage.

Radoševićeva kaže da mladi ljudi veoma malo poznaju svoja prava, što su i očekivali.

“Ali zato smo i počeli ovu priču da bismo ih kroz ceo proces upoznali sa svim njihovim pravima i omogućili im da ih nađu na jednom mestu”, kaže Radoševićeva.

Prema njenim rečima, projekat je počeo istraživanjem – anketom da li ste upoznati sa vašim radnim pravima i ako nisu prosečne ocene onda su ispod proseka koliko su mladi upoznati.

“To istraživanje je odredilo tok cele dalje priče, tako da smo imali vršnjačke edukacije, obrazovali smo mlade sindikalne članove da se obučavaju za vršnjačke edukatore, onda su oni širili znanje, a u toku je izgrada brošure, vodič za mlade kroz radna prava i mehanizam zaštite. Trudimo se da mlade obazujemo ali i da im olakšamo pristup informacijama vezanim za radno pravo”, istakla je Radoševićeva.

Govoreći o temama koje treba da se nađu u brošuri, ona kaže da ih nema posebno pisanih razumljivim jezikom mladog čoveka, nešto što će mladi čovek da pročita pred spavanje što ga neće zamoriti – nešto što je vezano za ugovor i sve druge radno-pravne odnose.

Koje su teme obrađene

“Obradili smo na koji način se može suočiti sa negativnim pojavama i kako reagovati na njih. Obradili smo teme od kojih se kreće, tipovi ugovora, šta svaki od njih podrazumeva, slobodni dani, prekovremeni rad, pravo na korišćenje dana za dodatnu edukaciju – sve što sapada u svakodevno funkcionisanje mlade osobe u radnom okruženju”, istakla je Kneževićeva.

Često se susreću sa tim da mlada osoba nije upoznata sa tim da ima slobodan dan za selidbu ili koliko ima slobodnih dana za venčanje zato što se nije na vreme upoznala sa svim onim što piše u ugovoru.

Kaže da je obaveza poslodavca ne samo da preda papir, nego da usmenim putem informiše mladu osobu o svemu onome što papir sadrži.

“Međutim, to se ne radi. Ideja je da pokrenemo svest kod mladih ljudi šta su njihova prava i obaveze kako bi se osećali bolje u radnom okruženju, polazeći od stava da je zadovoljan radnik najproduktivniji radnik”, zaključila je Kneževićeva.

Projekat je regionalnog karaktera jer je sproveden u BiH, Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji, kao i u Slovačkoj.

KOMENTARIŠI