Danas se proslavlja Dan Roma, zaštitnik građana poziva na solidarnost

Danas se proslavlja Dan Roma, zaštitnik građana poziva na solidarnost

“Problemi Roma moraju postati predmet koncentrisane aktivnosti državnih organa svakog, a ne samo jednog dana u godini”, saopšteno je iz institucije Pokrajinskog zaštitnika građana, povodom 8. aprila, Međunarodnog dana Roma.

Dodaje se da su u Srbiji učinjeni pomaci na zakonodavnom, institucionalnom i obrazovnom planu, kada su prava Roma u pitanju, ali se ocenjuje da ti pomaci neće značajnije promeniti položaj Roma, ako ponašanjem njihovih sugrađana i dalje budu upravljale predrasude.

“Socijalna distanca ne govori samo o prisustvu predrasuda i otežanoj integraciji Roma, nego i o veoma suženom prostoru za ostvarivanje jednakosti i temeljnih ljudskih prava”, piše u saopštenju.

Pokrajinski ombudsman je pozvao i pripadnike romske zajednice, kao i nevladine organizacije koje se bave unapređenjem položaja Roma, da mu se obrate uvek kada smatraju da su, zbog postupanja organa uprave, onemogućeni u ostvarivanju svojih ustavom zagarantovanih prava i sloboda.

“Strategije i akcioni planovi, doneti u cilju poboljšanja njihovog položaja, dobijaju na važnosti samo ako se dosledno primenjuju. U suprotnom, ti dokumenti nemaju nikakvog smisla i predstavljaju ne samo neodgovorno rasipanje resursa, nego i poigravanje sa očekivanjima pripadnika romske manjine”, navodi se u saopštenju.

Pokrajinski zaštitnik građana pozvao je sve nadležne institucije da u kontinuitetu nastave da čine napore, kako bi se pripadnici romske manjine još značajnije “pomerili unapred” i zajedno sa ostalim članovima društva uživali prava i slobode koje im po Ustavu pripadaju.

Medjunarodni dan Roma ustanovljen je 1990. godine sa ciljem da se pažnja javnosti fokusira na položaj pripadnika romske nacionalne manjine, a državni organi podstaknu na energičnije rešavanje problema koji otežavaju ostvarivanje individualnih i kolektivnih prava Roma.

KOMENTARIŠI