DS Požarevac: Voda za piće u Kostolcu je ipak zagađena

DS Požarevac: Voda za piće u Kostolcu je ipak zagađena

Foto: B.P.

-Na društvenim mrežama pojavio se dokument sa izveštajem Zavoda za javno zdravlje Požarevac o hidrobilološkim ispitivanjima vode za piće na uzorcima od 11.04.2024. godine, navodi se u saopštenju za medije GrO Demokratske stranke u Požarevcu koje u nastavku prenosimo u celosti.

-Objavljeni izveštaj je sačinjen na memorandumu ove ustanove, ima otisak pečata ove ustanove i potpise Pomoćnika direktora Centra higijene sa humanom ekologijom, Načelnika Odeljenja sanitarne hemije i VD direktora Zavoda za javno zdravlje Požarevac.
U ovom izveštaju je objavljeno da je u bunarima izvorišta Lovac detektovan TOC (ukupni organski ugljenik), kao i gvožđevito-manganozne bakterije a što je možda i normalno u bunarima kojima je odavno istekao rok upotrebe kao i u izvorištu na lokaciji u industriskoj zoni.

Prisustvo gvožđevito-manganozne bakterija nije toliko problematično kao činjenica da u ovom izveštaju stoji da postoje cijanobakterije, amebe i nematode. Cijanobakterije luče cijanotoksine koji se mogu uneti oralno, transdermalno ili inhalaciono.

Nematode nose patogene koji mogu biti opasni po zdravlje.

Mišljenje koje je dato u navedenom dokumentu jasno i nedvosmisleno ukazuje da voda nije za piće, spremanje hrane niti za ličnu higijenu.

Zato zahtevamo od JKP Vodovod i kanalizacija Požarevac, nadležnih u gradu Požarevac i opštini Kostolac kao i od Štaba za vanredne situacije Požarevac da se hitno izjasne o verodostojnosti dokumenta objavljenog na društvenim mrežama s obzirom da su u njemu rezultati analiza neusaglašeni sa sadržajem zvaničnog obaveštenja JKP Vodovod i kanalizacija Požarevac od 12.04.2024. godine i izjavama direktora ovog preduzeća o ispravnosti vode za piće u Kostolcu. O verodostojnosti će se najbolje izjasniti objavljivanjem originalnog izveštaja Zavoda za javno zdravlje Požarevac o hidrobilološkim ispitivanjima vode za piće na uzorcima od 11.04.2024. godine.

Kako bi se otklonile sumnje u tačnost i paušalnost saopštenje JKP Vodovod i kanalizacija Požarevac, zahtevamo hitno objavljivanje svih hemijskih analiza sa izvorišta Lovac i Mlava i vodovodne mreže u Kostolcu, kompletnu analizu vode rađenu od strane Batuta zajedno sa hidrobiološkom analizom kao i svakodnevno obaveštavanje javnosti o rezultatima analiza.

Takođe, kako se ne bi dovodila u sumnju kompetentnost lica uključenih u rešavanje problema sa neispravnom vodom za piće, zahtevamo i objavljivanje njihovih imena, prvenstveno članova Štaba za vanredne situacije Požarevca, zaključuje se u saopštenju.

KOMENTARIŠI