Hemijska priprema vode u TE „Kostolac B“: Potrebno više sirove vode

Hemijska priprema vode u TE „Kostolac B“: Potrebno više sirove vode

Izgradnja dva nova bunara sirove vode prioritet u ovoj godini

U toku 2017. godine Sektor proizvodnje i hemijske pripreme vode (HPV) za potrebe termoelektrane „Kostolac B“ ispumpao je iz posebnih bunara oko 870.000 kubnih metara vode. Nakon prerade u postrojenjima proizvedeno je 480.000 kubnih metara demineralizovane vode za kotlovsko postrojenje i 240.700 kubika pijaće vode za potrebe termoelektrane.

Demineralizovana voda iz TE „Kostolac B“ doprema se i do termoelektrane „Kostolac A“ i koristi u sistemu grejanja okolnih naselja. Za sistem daljinskog grejanja tokom prošle godine predato je više od 60.000 kubnih metara demineralizovane vode. Proces proizvodnje u termoelektranama zahteva i redovno snabdevanje termoblokova demineralizovanom vodom. Naš zadatak je da obezbedimo neophodne količine, ali i da vodimo računa o racionalnoj potrošnji. Cilj je optimizacija procesa uz minimalne gubitke u sistemu – rekao je Pepo Stupar, šef Službe hemijske pripreme vode u TE „Kostolac B“.
Dobijanje demineralizovane vode podrazumeva složen tehnološki proces koji omogućava da se hemijski sastav vode dovede do parametara propisanih za rad termokapaciteta za proizvodnju električne energije.

– Trenutni kapaciteti bunara od dve linije po 50 kubnih metara na čas i jedne linije od 100 kubnih metara na čas nisu dovoljni za tehnološke potrebe. Problem sa nedostatkom sirove vode rešićemo instaliranjem dva nova bunara – rekao je Stupar.

Služba hemijske pripreme vode ostvarila je ciljeve i pored pripreme vode bavila se poslovima na odsumporavanju dimnih gasova.

– Za potrebe kontrole kvaliteta rada sistema odsumporavanja zaposleni su obučeni i upoznati s procesom kontrole kvaliteta krečnjaka, krečnjačke suspenzije, gipsa. U dodatnoj obuci imali smo nesebičnu pomoć stručnjaka iz kineske kompanije „Bo Ći”. Njihovi inženjeri su detaljno objašnjavali sve o parametrima koji se prate prilikom rada ovog postrojenja. Pre dve godine, urađene su i savremene pogonske laboratorije, u kojima se kontrolišu parametri u sistemu voda-para. Ove pogonske laboratorije spadaju u najsavremenije koje funkcionišu u sistemu „Elektroprivrede Srbije“ – istakao je Stupar.

Foto: EPS Energija

Jedan od ciljeva Službe hemijske pripreme vode jeste i racionalizacija potrošnje demineralizovane vode po blokovima, koja sada iznosi oko 2,4 odsto u odnosu na proizvodnju pare. Ostvareni su vidljivi rezultati u smanjenju potrošnje pijaće vode.

– Potrošnja pijaće vode je u prošloj godini bila oko 240.790 kubnih metara, iako je smanjena za osam odsto. To je, prema broju korisnika, i dalje neracionalna potrošnja, pa se planira da se u 2018. potrošnja i gubici vode smanje za još pet procenata – rekao je Stupar.

Nova tehnologija HPV

Stručnjaci Službe HPV, uključeni u projektovanje pogona za hemijsku pripremu vode za blok B3, donose nove tehnologije rada. U novom pogonu biće prvi put primenjena tehnologija sa sistemom za prečišćavanje vode po principu reverzne osmoze. Ova tehnologija je novina za „Elektroprivredu Srbije“.

Uporedo se radi i na pojedinostima idejnog projekta za preradu otpadnih voda. U sklopu ovog projekta planira se automatizacija na jamama za neutralizaciju.

KOMENTARIŠI